Övriga aktiviteter

Studiecirklar

Pågående

Livets Bog, del 1, tisdagar 10.00–12.00 med start 8/1. Solveig Nord, 076-225 98 60

Martinus artiklar 1930-1945, måndagar 18.00–20.00 med start 7/1. Lars Östnäs, 070-326 91 37

Nybörjarcirkel

Vi fortsätter vår nybörjarcirkel under våren. Vi börjar torsdagen 17/1, kl. 18.00–20.00. Vi ser gärna att det kommer fler nya intresserade. Kom gärna och pröva på.

Cirkeln är lämplig för er som inte läst så mycket, eller som nyligen kommit i kontakt med Martinus kosmologi. Vi läser boken Kosmiska lektioner del 1. Boken börjar på en lämplig nivå för den som vill förstå och komma in i ett nytt sätt att se på livets utveckling från förr och fram till idag och livets fortsättning efter döden. Anmäl er innan ni kommer första gången till Rune Henriksson, 070-31 060 14. Välkomna.

Samtalsträffar

Fritt inträde. Sammanhållande: Henrik Sundström. Samtalsträffar kring frågor, som rör vad vi bör tänka på vid begravning av våra anhöriga när den tiden kommer och också hur vi själva vill utforma vår egen begravning. Tanken är att samtala om hur vi bäst kan uppfylla de av Martinus, i boken Bisättning, framlagda tankarna om vilka hänsyn vi bör iaktta från tidpunkten när döden inträder och till dess vår kropps mikrovärld förvandlats till enbart mineralmateria. Är du intresserad av att delta och vill veta när nästa möte äger rum: Anmäl dig till Rune Henriksson, 070-310 60 14, rune.he58@gmail.com.

VÅRA PROGRAMFORMER

Föredrag: våra föredrag är vanligtvis en timme, men den som vill erbjuds att efter föredraget delta ytterligare en timme för frågor, samtal och fika.

Seminarier: våra seminarier är vanligtvis 3 timmar inkl. fikapaus om inget annat anges. Föreläsningsinslag varvas med samtal och frågestund.

Temadagar: se information om Martinus Center Ekerö.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT: Föredrag och seminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Deltagaravgiften för samtalskvällar och studiecirklar är 25 kr per tillfälle. Terminskort 400 kronor, gäller för deltagande i all verksamhet under våren. Beloppet sätts in på stiftelsens pg 655595-7.

Stiftelsens lokal

Stiftelsens verksamhet bedrivs, om ej annat anges, i stiftelsens lokal på Fjällgatan 23 B, tel. 08-766 08 69 (telefonsvarare). T-Slussen, buss 2, 3, 76 eller 53, hållplats Tjärhovsplan.

Stiftelsen äger också fastigheterna Trasthagen 3, 5 och 7 på Lidingö, där undervisningsverksamhet för ca 12 deltagare kan bedrivas sommartid, T-bana till Ropsten, byt till buss 201 mot Kottla. Stig av vid hpl Kottlasjön.

Martinus Center Ekerö

Martinus Center Ekerö drivs av Anne Külper och Rune Östensson, Nyckelbyvägen 13, Ekerö. Buss 176 från Brommaplan; byte i Ekerö centrum till buss 309 mot Kaggeholm. Stig av i Nyckelby.

Centret anordnar temadagar för alla som är intresserade av att som andliga forskare samtala, läsa, lyssna och fördjupa sig i olika frågeställningar med utgångspunkt i Martinus analyser. En temadag börjar kl. 12.00 med lunch och avslutas ca kl. 17.00. Kostnaden för lunch och eftermiddagsfika är 100 kronor. Anmälan om deltagande vill vi helst ha två dagar före varje temadag antingen på telefon 08-560 209 21 eller e-post m.c.ekero@telia.com