Övriga aktiviteter

Studiecirklar

Pågående

Livets Bog del 1, tisdagar 10.00 – 12.00 med start 4/9. Solveig Nord: 076 – 225 98 60

Boken Martinus artiklar 1930-1945, måndagar 18.00 – 20.00 med start 20/8. Lars Östnäs: 08-659 07 38 eller 070-326 91 37

Nybörjarcirkel

Vi tänker starta en ny cirkel lämplig för er som inte läst så mycket, eller helt nyligen kommit i kontakt med Martinus kosmologi. Vid första träffen kommer vi diskutera vilken bok vi ska läsa i cirkeln. Vi börjar torsdagen den 30/8, kl. 18.00 och vidare varje vecka. Välkomna att anmäla er till Rune Henriksson, 070-310 60 14.

Samtalsträffar

Fritt inträde. Sammanhållande: Henrik Sundström. Samtalsträffar kring frågor, som rör vad vi bör tänka på vid begravning av våra anhöriga när den tiden kommer och också hur vi själva vill utforma vår egen begravning. Tanken är att samtala om hur vi bäst kan uppfylla de av Martinus, i boken Bisättning, framlagda tankarna om vilka hänsyn vi bör iaktta från tidpunkten när döden inträder och till dess vår kropps mikrovärld förvandlats till enbart mineralmateria. Är du intresserad av att delta och vill veta när nästa möte äger rum: Anmäl dig till Rune Henriksson, 070-310 60 14, rune.he58@gmail.com.

VÅRA PROGRAMFORMER

Föredrag: våra föredrag är vanligtvis en timme, men den som vill erbjuds att efter föredraget delta ytterligare en timme för frågor, samtal och fika.

Seminarier: våra seminarier är vanligtvis 3 timmar inkl. fikapaus om inget annat anges. Föreläsningsinslag varvas med samtal och frågestund.

Temadagar: se information om Martinus Center Ekerö.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT: Föredrag och seminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Deltagaravgiften för samtalskvällar och studiecirklar är 25 kr per tillfälle. Terminskort 400 kronor, gäller för deltagande i all verksamhet under våren. Beloppet sätts in på stiftelsens pg 655595-7.

Stiftelsens lokal

Stiftelsens verksamhet bedrivs, om ej annat anges, i stiftelsens lokal på Fjällgatan 23 B, tel. 08-766 08 69 (telefonsvarare). T-Slussen, buss 2, 3, 76 eller 53, hållplats Tjärhovsplan.

Stiftelsen äger också fastigheterna Trasthagen 3, 5 och 7 på Lidingö, där undervisningsverksamhet för ca 12 deltagare kan bedrivas sommartid, T-bana till Ropsten, byt till buss 201 mot Kottla. Stig av vid hpl Kottlasjön.

Martinus Center Ekerö

Martinus Center Ekerö drivs av Anne Külper och Rune Östensson, Nyckelbyvägen 13, Ekerö. Buss 176 från Brommaplan; byte i Ekerö centrum till buss 309 mot Kaggeholm. Stig av i Nyckelby.

Centret anordnar temadagar för alla som är intresserade av att som andliga forskare samtala, läsa, lyssna och fördjupa sig i olika frågeställningar med utgångspunkt i Martinus analyser. En temadag börjar kl. 12.00 med lunch och avslutas ca kl. 17.00. Kostnaden för lunch och eftermiddagsfika är 100 kronor. Anmälan om deltagande vill vi helst ha två dagar före varje temadag antingen på telefon 08-560 209 21 eller e-post m.c.ekero@telia.com