Mer om Martinus kosmologi

Martinus Kosmologi är ett logiskt humanistiskt vetenskapligt sätt att förklara livets mening. Grundläggande är att ge människor en möjlighet till förståelse av livet, ”döden” och vad som väntar därefter.

Genom studier av Martinus Kosmologi kan man själv förstå och inse hur livets principer fungerar. Man får lära sig att se livet från livssidan i stället för att se livet från materiesidan. Det senare synsättet är helt dominerande i västvärlden och leder till begränsningar i vår livssyn. Begränsningar som på sikt behöver lyftas bort för att vi, var och en, skall kunna utvecklas vidare och bli till andliga forskare. Genom att studera Martinus Kosmologi kan var och en erfara att ”livets mysterium” kan göras gripbart och förståeligt.

Det traditionella synsättet hos de flesta i västerländska kulturer antingen man är traditionellt religiös, eller är mer vetenskaplig i sin livssyn, är att livet för varje individ börjar någon gång under graviditeten och slutar när han eller hon dör. Låt vara att man från religiöst håll, beroende på hur man levt sitt liv, kommer till ett evigt liv i antingen helvetet eller paradiset. Det är dock endast ett liv man har fått att förvalta här på jorden.

Enligt Kosmologin omöjliggör ettlivsperspektivet en rättvis fördelning av de erfarenheter, eller öde, som varje individ får genomgå under sin livstid. Det är ju enkelt att se under vilka olika förutsättningar som varje individ lever sitt liv. En del är rika andra fattiga. Beroende på i vilken världsdel och i vilket land som individen föds kommer hans eller hennes öde att formas helt olika.

Om man däremot tänker tanken att liv följer på liv, reinkarnation, då kan man födas på olika platser och i olika miljöer, för att uppnå erfarenheter från alla delar av världen. Man kan födas i olika samhällskulturer och få alla de livsupplevelser som olika sociala nivåer innebär.

Texten ovan kan hämtas hem som en PDF-fil genom att klicka här

 

 

 

Här nedanför visas en osynlig text

Här börjar texten som inte ska synas