Styrelsen

Styrelse och revisorer för år 2017 och tills vidare

Styrelseledamöter

Henrik Sundström, ordförande
henrik.sundstroem@swipnet.se

Ulf Mohlander, ledamot

Pernilla Rosell, ledamot
rosellsteuer@hotmail.com

Göran Lundgren, ledamot
g.th.lundgren@hotmail.com

Solveig Nord, ledamot
solveig.nord@comhem.se

Revisor

Pernilla Margareta Varverud, 19700730-0325, aukt. revisor
Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, P.O. Box 7623, 103 94 Stockholm.
tel. 08-563 070 00, 08-563 07 125 (direktnr), mobil 0708-21 71 25
pernilla.varverud@grantthornton.se, www.grantthornton.se

Revisorssuppleant

Lena Margaretha Johnson, 19601222-0221, aukt. revisor
Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, P.O. Box 7623, 103 94 Stockholm.
Tel. 08-563 070 00, 08-563 07 078 (direktnr), mobil 0708-21 70 78
lena.johnson@grantthornton.se, www.grantthornton.se

Läs dokument som rör styrelsens arbete i pdf-format

Styrelsen

Stadgar

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Gåvor till stiftelsen

Verksamheten

Arbetsstrukturen