Styrelsen

Styrelse och revisorer för år 2019 och tills vidare

Styrelseledamöter

Henrik Sundström, ordförande
henrik478299@yahoo.com

Ulf Mohlander, ledamot
ulf.mohlander@bredband.net

Anne Pullar, ledamot
anne.pullar@gmail.com

Solveig Nord, ledamot
solv.nord@gmail.com

Eva Hagman
lyckli@gmail.com

Adjungerad
Håkan Lundberg
hokanx@gmail.com

Revisor

Jens Karlsson, 19711117-8559, aukt. Revisor
Ernst & Young
Box 7850
103 99 STOCKHOLM
0703-18 90 96
jens.karlsson@se.ey.com

Läs dokument som rör styrelsens arbete i pdf-format

Styrelsen 2019

Stadgar

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

 

Gåvor till stiftelsen

Verksamheten

Arbetsstrukturen