Gåvor

Stiftelsens ekonomi baseras på inkomster av gåvor och testamenten samt aktiviteter såsom föredrag, cirklar, och seminarier. Stort tack för alla gåvor!

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet och räkenskaperna granskas av en auktoriserad revisor. Årsredovisningen lämnas till Länsstyrelsen och läggs också ut på stiftelsens hemsida.

Stiftelsen har ett eget bokförlag, Världsbild Förlag AB, där Martinusböcker ges ut fortlöpande. Stiftelsen bidrar ekonomiskt vid förlagets utgivningen av böckerna. Stiftelsens resurser används dessutom till att sprida kännedom i övrigt om Martinus Kosmologi i form av föredrag, seminarier och kurser samt studiecirklar, samtalskvällar mm. Verksamheten bedrivs framför allt i den nyrenoverade lokalen på Fjällgatan 23 B i Stockholm och ibland i kurshuset på Trasthagen 7, Lidingö. Trasthagen har stiftelsen fått i gåva av framlidna Elna Lindqvist i slutet av 80-talet.

För den som önskar stödja arbetet för Martinus kosmologi kan valfritt belopp sättas in på plusgiro nr: 65 55 95-7, Stiftelsen Martinus Kosmologi. I eventuella testamenten kan det också vara en fördel att förutom stiftelsens namn även skriva in organisations-numret 813600-1073.

Styrelsen

Stiftelsen Martinus Kosmologi Fjällgatan 23 B 116 28 Stockholm

08-747 90 55, 08-766 08 69, 0708-47 82 99

info@martinus.se

www.martinus.se