Uppdaterade versioner av Oles symbolföredrag

Ole Therkelsen presenterar symboler ur Den Eviga Världsbilden 6.

Presentationen omfattar i sin helhet fyra delar inklusive en frågestund. Del 1 handlar om jordklotets spiralkretslopp, del 2 behandlar temat döden och genom dödsriket och del 3 behandlar utveckling, döden och det levande väsendet. Del 4 är frågestunden som avslutade presentationen.

Del 1:

Del 2:

https://youtu.be/FMPjQt35QgY

Del 3:

https://youtu.be/PQMlVvhe_VU

Del 4:

https://youtu.be/zMg2Ppf37Vg