Vårt föredragsprogram våren 2019

Föredrag och seminarier våren 2019

Onsdag 16/1, kl. 17.00–19.00
Cafésamtal: Reinkarnation – bara fördelar?
Vi fikar och samtalar om frågor som rör oss själva, livet och den andliga vetenskapen. Värdar för kvällen är Anne Pullar och Andrew Brown. Fri entré.

Obs! Söndag 20/1 och lördag 2/2, kl. 12.00–17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Bönens mysterium del 1
Som underlag för samtal läser vi boken Storkursen, kapitel 11, sid. 328–336. Se information om Martinus Center Ekerö i högra kolumnen.

Lördag 26/1, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal Tryggvi talar danska.
Relationer i förvandling, Tryggvi Gudmundsson
Det moderna samhället förändras hastigt på alla områden. Enligt Martinus andliga vetenskap beror dessa förändringar på en djupt liggande medvetandemässig utveckling från däggdjurstillståndet till den kommande fullkomligt humana människan, som markant kommer att förändra våra intima relationer och vår sexuella identitet.

Obs! Söndag 3/2, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Tankeklimat, känslor och välbefinnande, Ulf Sandström
Hela vår tillvaro bestäms av våra tankar och känslor. Det som vårt medvetande är fyllt av är vår livsupplevelse. Vi kan uppleva oförrätter, orättvisor, kränkningar och illvilja, men vi kan också känna livsmod, glädje, kärlek och tillit. Vad är det som avgör skillnaden och hur kan vi själva påverka våra liv så att det sammanfaller med världsalltets funktion, mening och syfte? Våra känslor betyder mer för oss än vad vi vanligen tänker på och genom att lära känna oss själva på en djupare nivå kan vi få förståelse för både oss själva och andra och hur vi kan tänka mer fullkomligt med tiden.

Lördag 9/2, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Konst och vetenskap möter Martinus kosmologi, Rune Östensson
När vi får bättre balans mellan human känsla och intelligens förvandlas både de konstnärliga uttrycken och den vetenskapliga inriktningen. Intuitionen öppnar upp för en ”vetenskaplig” konst och en ”konstnärlig” vetenskap.

Onsdag 13/2, kl. 17.00–19.00
Cafésamtal: Att se på vardagen med ”Guds ögon”
Vi fikar och samtalar om frågor som rör oss själva, livet och den andliga vetenskapen. Värdar för kvällen är Karin Schmidt och Lars Östnäs. Fri entré.

Lördag 16/2, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Mänsklig och kosmisk migration, Pernilla Rosell
I dag är det många människor som rör sig mellan olika länder. En del gör det frivilligt, men många flyr undan fattigdom, förföljelse och krig. Trots murar av olika slag ökar migranterna på jordklotet. Ur ett kosmiskt perspektiv kan vi se det som att mänskligheten genomgår en mental förändring mot internationalism och samhörighet. Denna resa innebär också utmaningar, inte minst för att vi alla kan betraktas som “kosmiskt hemlösa” och “sårade flyktingar” på väg mot ett nytt mål i spiralkretsloppet. 

Lördag 23/2 och lördag 23/3, kl. 12.00–17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Bönens mysterium del 2
Som underlag för samtal läser vi boken Storkursen, kapitel 11, sid. 336–344. Se information om Martinus Center Ekerö i högra kolumnen.

Lördag 2/3, kl. 14.00–17.00, seminarium 2 x 45 min. med paus och avslutande samtal
Människorna och jorden på väg ut ur sjukdomarna, Solveig Langkilde
Jorden är precis som människorna inte förskonad från sjukdomar – symptomen är natur- och miljökatastrofer, diktatur, nationalism och krig. På det sättet speglar jorden och människorna varann. Men just genom sjukdomarna lär vi gradvis, att orsakerna ligger i vår egen livsstil i detta eller kanske tidigare liv – och att hälsa endast kan skapas genom ett harmoniskt samarbete med våra medmänniskor, djuren, naturen, våra organ och celler – och med jorden.

Lördag 9/3, kl. 14.00–17.00, seminarium 2 x 45 min. med paus och avslutande samtal
Martinus andliga vetenskap – ett bidrag till den västerländska
esoterismen?, Mikael Krall
I den västerländska esoterismens historia har många saker sagts om tillvarons natur och hemligheter. Martinus andliga vetenskap tar sent plats i denna historia (första publikationen 1932). Utgör Martinus framställning av tingens ordning ett självständigt bidrag till esoterismen i västerlandet? Om så är fallet, vilka är då hans viktigaste bidrag? I min mastersavhandling ”Martinus’ Spiritual Science: An Original Contribution to Western Esotericism?” (University of Exeter, 2008) undersöktes dessa frågor. Martinus världsbild jämfördes då med de omfattande esoteriska världsbilderna hos den senare teosofins portalfigur Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891), antroposofins grundare Rudolf Steiner (1861–1925) och neoteosofins Alice Bailey (1880–1949) (deras mest centrala verk publicerades från 1888 t.o.m. 1925). Föreläsningen presenterar resultaten från denna studie.

Onsdag 13/3, kl. 17.00–19.00
Cafésamtal: Tankar kring inre och yttre fred
Vi fikar och samtalar om frågor som rör oss själva, livet och den andliga vetenskapen. Värdar för kvällen är Pernilla Rosell och Lars Palerius. Fri entré.

Lördag 16/3, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Det inre templet, Anne Külper
”Vi måste nå fram till att bli medvetna i det som står stilla”, säger Martinus i st. 529 i Storkursen. Hur kan vi närma oss detta som finns bortom allt det som rör sig?

Obs! Söndag 24/3, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Samvetets röst, Karin Jansson
Alla människor har någon gång känt av samvetet inom sig. Men vad är detta för röst som gör sig hörd inom oss och är det något vi ska följa? Martinus beskriver hur vi kan få hjälp av samvetet i vår utveckling mot det riktiga människoriket.

Lördag 30/3 och söndag 7/4, kl. 12.00–17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Bönens mysterium del 3
Som underlag för samtal läser vi i boken Storkursen, kapitel 11 och 12, sid. 344–354. Se information om Martinus Center Ekerö i högra kolumnen.

Lördag 6/4, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Det mänskliga medvetandets förutsättningar, Micael Söderberg
Vi är i färd med att utveckla ett ”kärlekssinne” som tillåter oss att se världen i ett nytt ljus. Ju mer vi bereder plats för detta kärlekssinne, desto klarare kan vi se verkligheten såsom den djupast sett är och leva i harmoni med livslagarna. Hur kan vi med hjälp av den andliga vetenskapen öka vår medvetenhet om vilka egenskaper och förhållningssätt vi behöver avveckla och vilka talanger som behöver näring för att så småningom bli stommen i det genuint mänskliga medvetandet?

Onsdag 10/4, kl. 17.00–19.00
Cafésamtal: Tankar om samvetet
Vi fikar och samtalar om frågor som rör oss själva, livet och den andliga vetenskapen. Värdar för kvällen är Ullamir Renöfält och Anne Pullar. Fri entré.

Lördag 13/4, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Vägen till lyckolandet, Edly Grape
Den materialistiska livssynen ser på all materia, inklusive växter, djur och människor, som en produkt av livlösa, kemiska processer som är i stånd att producera tänkande och medvetande. Målet för denna kemistyrda människa är att tillägna sig själv mest möjliga materiella värden. Samtidigt inser allt fler människor att det enda vi inte kan köpa för pengar, är lycka. Lycka kan inte vägas eller mätas efter några materiella måttenheter. Utifrån Martinus världsbild vill jag försöka att belysa begreppet lycka ur ett psykologiskt eller icke-materialistiskt perspektiv.

Lördag 20/4, kl. 15.00–17.00, föredrag och mini-workshop. Föredrag 40 min. följt av samtal i mindre grupper.
Livets teater, Anne Pullar
Vem är det som regisserar våra livs dramer egentligen? Till exempel vilka lärare vi fick i skolan, vilket yrke vi valde och vilka vänner eller ovänner vi stött på under vår livsväg. Och allt det som kom emellan när vi själva hade andra planer? Martinus skriver att vi själva är både regissör, aktör och åskådare i vårt livs teater och att allt vi möter på vårt ödes väg är djupt meningsfullt. Hur det kan gå ihop ska vi undersöka denna eftermiddag.

Lördag 27/4, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Att bli den ”jag är”, Karin Schmidt
Jesus uppmanade sina lärjungar: Lämna allt och följ mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Vad menade han? Betyder detta något för oss i dag? Vad innebär det att lämna flocken och söka sin sanna identitet? Vad menas med att finna sig själv? Och vad spelar bönen för roll på denna väg?

Lördag 4/5, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Illusioner, Bo Edvinsson
Enligt den rådande materialistiska världsbilden lever vi endast ett fysiskt liv och någon Gud existerar inte. Livet är enligt samma världsbild ett resultat av tillfälligheter och det enda verkliga är det som går att mäta och väga. Men enligt Martinus är dessa påståenden osanna, de utgör illusioner. Inget i den fysiska världen är vad det ser ut att vara. Men bakom illusionerna finns en kosmisk verklighet.

Lördag 11/5, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Martinus kosmologi, healing och hälsa, Gunnar Martin Aronsson
Gunnar Martin Aronsson, coach och terapeut, tar i föredraget upp på vilka sätt en förståelse av livslagarna som de presenteras av Martinus kosmologi kan hjälpa människor inom området ohälsa/hälsa och hur begreppet healing i sin kärna alltid djupast sett innefattar förlåtelse och kärlek.

Lördag 18/5, 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Ideal, vilja och förmåga, Olav Johansson
”Det goda jag vill, det gör jag inte, och det onda jag inte vill, det gör jag”. Så lyder ett klassiskt citat från Bibeln. Vad är orsaken till att dessa ord är en så träffande beskrivning eller karakteristik av den jordiska människans situation? Och kan vi göra något för att ändra på det? Hur går det till i så fall och vad kommer det att resultera i? Martinus har några intressanta förslag till svar på dessa frågor.

Ladda ner hela vårprogrammet 2019