Vårt program hösten 2017

Föredrag och seminarier hösten 2017

Lördag 26/8, kl. 14.00 – 17.00 , seminarium 2 x 45 min. med paus och avslutande samtal
Människans utveckling, Mikael Krall
Föredraget presenterar den utveckling Martinus beskriver och som han hävdar äger rum från mitten av det rike han kallar djurriket t.o.m. den kosmiskt medvetna människan i det nästkommande framtida rike han kallar ”det riktiga människoriket” och fokuserar på de stadier han benämner ”karaktärszoner”. I en hypotetisk ansats ställs dessa zoner eller stadier i relation till Martinus beskrivning av människans utveckling i termer av A- till K-människor, från människor i ”de lyckliga äktenskapens zon” till de kosmiskt medvetna fysiska gudamänniskorna.
Karaktärszonerna och A- till K-stadierna betraktas även i ljuset av sociologisk och psykologisk forskning, men ställs också i relation till teosofi och antroposofi. Martinus har illustrerat dessa zoner i några symboler, men föredraget lyfter fram dem såsom de belyses i symbol nr 33 (”De djuriska och mänskliga tankeklimaten”). Föredraget vänder sig främst till personer med god kännedom om Martinus analyser, men som också är intresserade av försök att fördjupa perspektiven genom att ställa Martinus olika utvecklingsbeskrivningar och analyser i relation till varandra, samt att se om det finns överensstämmelser eller avvikelser i relation till speciella forskningsområden inom vetenskapen och utvecklingsperspektiv i annan esoterik.

Lördag 2/9, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Livsmodet, Olav Johansson

”Varför tappar människorna gång på gång livsmodet? Därför att livet inte är som de tänker sig det och önskar det. Den tankeart som allra mest underminerar livsmodet är martyrskapet. Martyrskapet är en av människans värsta fiender därför att det är en livslögn. Det finns i verkligheten inget martyrium … Ett väsen som är i besittning av det livsmod som är vunnet genom kärlek till allt levande, kan inte bindas hur mycket man än försöker göra honom till slav” (Martinus).

Lördag 9/9, kl. 15.00 – 17.00, 60 minuters filmvisning och presentation med efterföljande samtal
The life­changing cosmology, Gunnar Fernlund

Välkommen att titta på en ny introduktionsfilm om Martinus kosmologi! Filmens huvudtema är att förklara meningen med lidandet och visa att livet i grunden är gott. Ett annat tema är att sätta vår mänskliga tillvaro med alla dess utmaningar i ett större perspektiv. Filmen tar även upp frågor om hur vi kan förhålla oss till de olika svårigheter vi möter på vår väg genom livet. Gunnar Fernlund, med en bakgrund inom pedagogik och reklam, kommer att vara på plats och berätta om tankarna bakom filmen. Obs: Filmen kommer inte att ha svensk textning på visningen.

Lördag 16/9, kl. 15.00 – 17.00 Fråga om kosmologi. Frågepanel med Kosmologipodden
Medverkande: Kosmologipoddens redaktörer med gäster

Hur kan vi överföra talanger från liv till liv? Är det rätt med organtransplantation? Vad skriver Martinus om mediumism och andar? Har du någon gång undrat över hur man kan tillämpa Martinus analyser på dagens frågor? Passa på att fråga vad du vill om kosmologi när Kosmologipodden samlar ihop en frågepanel och spelar in ett avsnitt med publik. Martinus verk är ju mycket omfattande och alla frågor är välkomna.

Lördag 23/9, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Som underlag för samtal läser vi ur Martinus småbok Mänskligheten och världsbilden sid. 101–111.

Lördag 30/9, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Fysisk födelse och andlig födelse, Rune Östensson

I vår långa vandring från ”djur till människa” är reinkarnation och karma det som möjliggör den successiva utvecklingen av vårt medvetande fram till ”kosmiskt medvetande”. Hur går dessa födelseprocesser till – att födas till det fysiska planet som ”jordmänniska” respektive födas in i ”det riktiga människoriket”?

Lördag 7/10, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Konsten att förlåta, Eva Gusmark

”Lär dig livets stora gåta: älska, glömma och förlåta”, säger ett gammalt talesätt. Men i en tid då ohyggliga händelser avlöser varandra i när och f järran kan det kanske tyckas övermäktigt att förlåta. Samtidigt är det ju då av största värde att titta närmare på vad sann förlåtelse egentligen innebär. Varför ska man egentligen förlåta? Kan man verkligen förlåta allt? Hur går det i så fall till? Hur vet man att man verkligen har förlåtit? Vi undersöker ämnet förlåtelse på olika sätt och tar reda på vad Martinus säger om det. Det finns också utrymme för samtal och egna tankar.

Lördag 14/10, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Att råda över ett universum, Anne Pullar

”Vår tanke är den högsta yttre naturkraften för vår organisms mikroväsen”, skriver Martinus i boken Bisättning. Denna lilla bok innehåller revolutionerande kunskap om livet inuti vår egen kropp. Han kallar oss ”universumbärare”. Vi är dock till största delen omedvetna om den roll våra tankar och vårt levnadssätt har för invånarna i detta universum. Kan denna kunskap inspirera oss att bli mer hänsynsfulla ledare av våra vänner inuti och själva bli mer livskraftiga på köpet?

Lördag 21/10, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Som underlag för samtal läser vi ur Martinus småbok Mänskligheten och världsbilden sid. 112–123. Se information om Martinus Center Ekerö på sidan 6.

Lördag 28/10, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Livsenhetsprincipen och kroppsspråket, Karin Schmidt

Hur hittar vi hem i en värld där allt tycks upp och ner? Vem kan jag tro på? Kan upplevelsen av mitt centrum tjäna som kompass? Vad innebär det att älska sin nästa som sig själv? Vad betyder egentligen ”kroppsspråk” och vad är konsekvenserna av livsenhetsprincipen?

Lördag 4/11, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Att finna mening med livet, Lasse Malmgren

Meningen med livet är en fråga som människor funderat över i alla tider – det är en av de ”eviga frågorna”. Men den som studerat Martinus kosmologi, tror sig veta, att det inte ska finnas några som helst frågor som inte kommer att få sina naturliga svar. I en tid när bland annat antalet självmord bland unga växer, är det viktigt att förstå meningen bakom all livsupplevelse och att vi själva har nyckeln till att skapa mening i våra liv.

Lördag 11/11, kl. 14.00 – 17.00, seminarium 2 x 45 min. med paus och avslutande samtal
Ett medvetet gudsförhållande, Sören Grind
I den andliga vetenskapen synliggörs vardagen som en dialog med ett levande världsallt. Gudsbegreppet blir närvarande i vårt dagliga liv. Vi är på väg att få ett mer medvetet förhållande till vår egen tankevärld. Bönen har här potential att bli ett avgörande redskap för vår mänskliga utveckling.

Lördag 18/11, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Skuggarbete – kraftarbete – en väg till fred, Agneta Oreheim

Att tolka livet på samma sätt som man tolkar nattens drömmar, är ett sätt att upptäcka våra skuggor, dvs. de sidor inom oss som har den omedvetna kontrollen över oss, och som vi inte vill se och därför projicerar på andra människor. Genom att notera och förstå dagdrömmarna får vi ett effektivt verktyg i personlig utveckling och lär oss lyssna till Livets tal. Då får vi hjälp med att se de mönster i våra liv som gör att vi ofta försätter oss i samma situationer och upprepar samma misstag. Vi kan lära oss ta det fulla ansvaret för våra liv, våra tankar, känslor och vårt sätt att tolka världen.

Lördag 25/11, kl. 15.00 – 17.00, föredrag och gruppsamtal
Vad är sanning?, Ulf Sandström

Hur kan man veta att något är sant? Hur kan man skilja det falska från det sanna? Vad är vetenskaplig sanning? Finns det någon annan sanning än den vetenskapliga? Skiljer sig en naturvetenskaplig sanning från en andligvetenskaplig sanning? Hur i så fall? Det här föredraget presenterar olika sanningsbegrepp, kopplade till dagens auktoriserade vetenskap och till Martinus kosmiska vetenskap. Därefter diskuteras de olika frågorna i mindre grupper, i storgruppen och till sist sammanfattar föredragshållaren hur han förstått detta centrala område för hur vi uppfattar livet och verkligheten.

Lördag 2/12, kl. 12.00 – 17.00, Temadag Martinus Center Ekerö
Som underlag för samtal läser vi ur Martinus småbok Mänskligheten och världsbilden sid. 124–133. Se information om Martinus Center Ekerö på Sidan 6.

Lördag 9/12, kl.14.00–17.00. Fritt inträde Årsavslutning, Pernilla Rosell m.fl.
Välkommen till en gemensam julfika där tankar om världsbilden kan blandas med musik och berättelser. Ta gärna med en dikt, ditt favoritstycke ur Livets Bog eller dela med dig på annat sätt.

Ladda ner hela höstprogrammet 2017