Vårt föredragsprogram hösten 2018

Föredrag och seminarier hösten 2018

Lördag 25/8, kl. 15.00–17.00, 45–60 min. följt av samtal
Jonas Norberg berättar om sitt djurrättsengagemang – därefter samtalar Jonas Norberg och Rune Östensson om veganism

Lördag 1/9, kl. 15.00–17.00, föredrag på engelska, 45 – 60 min. följt av samtal (Mary är dansk medborgare och förstår svenska ganska bra).
The ideal food, Mary McGovern
Human nutrition is evolving in a more humane direction the more loving we become. In this lecture we will look at how the Danish spiritual writer Martinus (1890–1981 ), in his book The Ideal Food, analyses the evolution of human nutrition from meat-eating to vegetarianism and veganism. We will explore the effect of our nutritional choices on our health and our fate, the principle of life within life, why vegetarian food is healthier than animal products at our stage in evolution and provide some tips for vegetarians who want to be healthy and avoid the maltreatment and killing of animals.

Lördag 8/9, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Vad är den inre rösten?, Lars Palerius
Vi har genom olika mystiker under historiens gång hört talas om andliga uppenbarelser, där den gudomliga rösten förmedlar sina budskap via syn- och hörselvisioner. Är dessa upplevelser enbart förbehållna framstående religiösa gestalter? Eller kan även så kallade vanliga människor motta budskap och visioner från den andliga världen? Vad skriver Martinus om vår kommunikation med den andliga världen? Efter en kortare introduktion samtalar vi om vår inre rösts olika uttrycksformer och kan dela med oss av egna andliga upplevelser.

Lördag 15/9, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
En ny världskulturs födelse, Olav Johansson
På alla livets områden sker förändringar och omvälvningar i en allt snabbare takt i dag. Finns det något bakomliggande mönster och någon riktning i alla dessa förändringar? Martinus världsbild erbjuder ett både överraskande och logiskt grundat svar på den frågan. Denna världsbild förmedlar ett tolkningsmönster och en framtidsvision som hjälper oss att se ljuset i mörkret och ingjuter nytt liv och ny inspiration i mänsklighetens gamla dröm om ”en värld” och ”frihet, jämlikhet och broderskap”.

Lördag 22/9, kl. 12.00–17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
”Det sanna gudsförhållandet, (första delen)”
Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel ”Det sanna gudsförhållandet” i Kosmos nr 9/2013, st. 1–18.

Lördag 29/9, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Reinkarnation och tidigare liv – kan man bevisa det?, Pernilla Rosell och Lars Östnäs
Allt fler intresserar sig för att utforska vad verkligheten egentligen är, bland annat genom att studera människors förnimmelser av tidigare liv och andra upplevelser av att existera oberoende av kroppen. Enligt Martinus är reinkarnationen eller återfödelsen ett absolut faktum och en nödvändig förutsättning för en evig livsupplevelse. Reinkarnationen ger också en förklaring till hur människan kan vara upphov till sitt eget öde. I detta samtal tittar vi närmare på några dokumenterade fall av upplevelser i livets gränsland, med utgångspunkt från aktuell litteratur och Martinus analyser.

Lördag 6/10, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Vem är min nästa?, Ulf Sandström
Martinus refererar ofta till Bibeln i några av hans mest vanliga citat. Ett av dessa är ”Du ska älska din Gud över alla ting och din nästa som dig själv”. Men vem är denna nästa och för att kunna älska min nästa behöver jag också älska mig själv. Hur gör jag det? Och över allt detta ska jag älska Gud, vad innebär det? Martinus ger ett fullödigt svar i sina böcker på dessa frågor som vi närmare ska belysa under föredraget.

Lördag 13/1 0, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Att vända trötthet till livskraft, Eva Gusmark
Det är många människor som drabbas av sömnproblem, utmattningssyndrom och annan onaturlig trötthet. Vad beror dessa problem på? Vad är egentligen den verkliga orsaken till trötthet? Hur kan man vända den stora tröttheten till livskraft? Och vad är egentligen livskraft? Föredraget belyser bland annat andliga förklaringar till trötthetens djupaste orsaker, vad som sker när vi sover och vad livskraft är.

Lördag 20/10, kl. 12.00–17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
”Det sanna gudsförhållandet” (andra delen) och ”Det sanna gudsförhållandet 2 (första delen)”
Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel ”Det sanna gudsförhållandet” i Kosmos nr 9/2013, st. 19–24 samt ”Det sanna gudsförhållandet 2” i Kosmos nr 10/2013, st. 1–10.

Lördag 27/10, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Vår eviga identitet, Daniel Snell
En blick på det eviga jaget och en blick på våra liv här och nu. Vad har kunskapen om vår eviga identitet för betydelse i våra liv? En fundering kring denna fråga utifrån Martinus tankar och utifrån psykologiska perspektiv.

Lördag 3/11 , kl. 15.00–17.00, föredrag och mini-workshop. Föredrag 40 min. följt av samtal i mindre grupper
Döden – livets största överraskning, Anne Pullar
Martinus analyser ger oss en mycket hoppfull syn på det som annars betraktas som livets definitiva slut. Han berättar i delar av sitt verk om vad som händer när vi lämnar vår fysiska kropp och vad vi får vara med om innan vi kommer tillbaka. Vilken inverkan har denna kunskap t.ex. på hur vi hanterar våra relationer och vilka val vi gör i våra liv?

Lördag 10/11 , kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
”Universum – vem är du?”, Rune Östensson
Rune berättar om valda avsnitt ur sin nya bok. I ”Universum – vem är du?”, möter naturvetenskapen och livsvetenskapen varandra och öppnar upp för ett helt nytt perspektiv på världsalltet. Naturvetenskapen har den fysiska materien som det primära forskningsobjektet, medan Martinus livsvetenskap har medvetandet och själva livet som sitt fokus. I detta möte kan de stora frågorna ses i ett nytt ljus.

Lördag 17/11 , kl. 14.00–17.00, seminarium 2 x 45 min. med paus och avslutande samtal
Från stresskultur till gåvokultur, Sören Grind
Varför upplever så många människor stress på arbetet, i relationer och i sitt inre? Vi lever i en forcerad tid, där prestationsångest och profitmaximering får alltfler att fråga sig: Finns det ett annat sätt att leva på? Vad är kärlek? Hur uppnår jag livskvalitet? Med en djupare förståelse av vår eviga natur, av förlåtelsens och gåvokulturens väsen, öppnar vi vägen till större inre ro, goda relationer och ett kreativt liv.

Lördag 24/11 , kl. 12.00–17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
”Det sanna gudsförhållandet 2 (andra delen)”
Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel ”Det sanna gudsförhållandet 2” i Kosmos nr 10/2013, st. 11–31 .

Lördag 1/12, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Vägen till lycka, Lasse Malmgren
Inom filosofin talar man om de ”eviga” frågorna, vilket innebär att man tror att dessa frågor aldrig kommer att besvaras. Men den som studerar Martinus kosmologi vet att han ger svar på många frågor som ansågs vara ”eviga”. Och utifrån hans analyser kan vi till och med filosofera om hur man kan bli lycklig. Att uppnå lycka är en individuell process som bäst förstås utifrån det utvecklingsperspektiv som analyserna erbjuder.

Lördag 8/12, kl. 14.00–17.00. Fritt inträde
Årsavslutning
Välkommen till en gemensam julfika där tankar om världsbilden kan blandas med musik och berättelser. Ta gärna med en dikt, ditt favoritstycke ur Livets Bog eller dela med dig på annat sätt.

Ladda ner hela höstprogrammet 2018