smk_nyhetsbrev_logo

Nyhetsbrev 4, april 2021

shutterstock_1109403383-webb

Möjlighet att söka stipendium

Nu finns det en möjlighet att söka stipendium från stiftelsen. Stipendiet kan användas till utbildning eller ge möjlighet till förberedelser av föredrag eller annan utåtriktad verksamhet. Se https://martinus.se/stipendieansokan/ för mer information och ansökningsformulär.

Styrelsen informerar

Om du är intresserad av att veta vilka områden styrelsen för närvarande behandlar, se den nya sidan https://martinus.se/styrelsen-informerar/. Tanken är att det varje år ska komma en "vår-rapport" och en "höst-rapport" som beskriver vad som gjorts och vad som är på gång.

Har du en idé?

Har du en idé på hur vi kan nå ut till nya intresserade eller väcka intresse kring Martinus kosmiska analyser eller ett förslag på ett kommande projekt för stiftelsen? Välkommen att lämna förslag och idéer till styrelsen via ett nytt formulär på hemsidan: https://martinus.se/forslag-och-ideer/.

Kortfilm om reinkarnation

Stefan Frankels kortfilm Döden, finns den? kan nu ses på stiftelsens youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=KxKFLYfWDLc

En ny film om Martinus på gång

Lennart Pasborgs har skapat en trailer för sin kommande film: Martinus – hans liv och världsbild. Vill du ge ett bidrag till filmen, sänd en summa till Pg: 740 39-9, och skriv FILMGAVE i meddelandefältet.

Max Käck ger ut en ny bok

Världsbild förlag ger ut en bok av Max Käck med titeln Återställelsen av allt. Här finns mer information om den: https://www.varldsbild.se/aterstallelsen-av-allt

Nyfiken på esperanto?

Är du nyfiken på det internationella språket esperanto och vill prova på att lära dig grunderna i språket, se www.amika-lingvo.se. Projektet Esperanto - Amika lingvo har skapats till minne av Göran Lundgren (1943-2019) som kände en stor inspiration för Martinus kosmologi och esperanto.
»Det är lätt att inse, att om alla människor vore t.ex. lika osjälviska som Kristus, så skulle freden ha blivit den allenarådande verkligheten på jorden. Vi kan alltså inte bortse från världsåterlösarens mentalitet, om vi vill skapa fred i vårt eget inre och därmed uppnå fred på jorden. Han får rätt när han säger: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig". Detta betyder i verkligheten detsamma som att ingen får "kosmiskt medvetande", upplevelse av odödlighet eller blir ett med universum, oändligheten och evigheten och därmed "ett med Fadern", utan att vara besjälad av den mentala inställning och uppfattning som utgjorde världsåterlösarens psyke eller medvetande.« (Martinus i Livets Bog 5, från st. 1734)
smk_nyhetsbrev_logo
MailPoet