smk_nyhetsbrev_logo

Nyhetsbrev 6, september 2021

shutterstock_1109403383-webb

Nytt program för höstens föredrag

Programmet för höstens föredrag finns nu på hemsidan: www.martinus.se/program. Först ut är Olav Johansson på lördag 4/9. För att kunna delta på plats behöver du föranmäla dig. Detta för att undvika att det blir fler än 15 personer i lokalen. På hemsidan finns en beskrivning på hur man anmäler sitt intresse att delta på plats. Om du kan tänka dig att vara "husvärd" som ställer i ordning lokalen och kokar te inför ett föredrag, skriv gärna till info@martinus.se.

Böcker via Världsbild förlag

Martinus böcker köps enklast på Världsbild förlag - www.varldsbild.se. Ingen bokförsäljning finns längre på Hälsans hus. Detta för att frigöra utrymme för filmutrustning i lokalen. Men det kommer fortfarande att finnas möjlighet att köpa en nyutgiven bok när en bokpresentation ordnas i lokalen. I höst kommer t.ex. Per Ragnar att presentera sin bok Karma den 13:e november på Hälsans hus.

Trasthagen-projektet går framåt

I sommar arrangerades tre samvarodagar med varierande innehåll och upplägg. Många var nöjda efteråt och hoppas på liknande dagar även nästa sommar. Den 28 augusti hade vi en trivseldag på Lidingö, där Pernilla Rosell berättade om arbetet i Danmark och Anne Pullar om vårt arbete här i Stockholm. Vi passade även på att fira Rut Westerlund som fyllde 95 år! I början av oktober blir det fixardagar - mer information kommer i Facebook-gruppen Martinus Kosmologi Lidingö.

Planeringsmöten inför framtiden

I styrelsen kommer vi under hösten och våren att ha planeringsmöten för att prata om stiftelsens ekonomi, eventuella ändringar i stadgarna, lokal i stan och Trasthagens framtid. Under 2022 hoppas vi kunna bjuda in till möten för att samtala vidare om dessa planer. Vi är ju ingen medlemsorganisation, men vill gärna ta del av värdefulla synpunkter från personer med stort engagemang inom ”saken” i Stockholm. Styrelsen hoppas på det sättet få ett bredare underlag för kommande beslut i olika framtidsfrågor.
Martinus om vår nuvarande situation på jorden
»En mängd motsättningar möts och kolliderar. Mentala explosioner förekommer överallt, såväl mellan nationer som man och man emellan. Här ser vi iskalla materialister och gudlösa väsen bland människor vars religiositet når ända upp till de fanatiska och intoleransskapande tankeklimaten. Här finns glödande militaristiska personer och glödande vapenvägrare. Här är väsen som tror att de är Kristus eller världsfrälsare, och väsen som tror att Kristus aldrig har existerat. Motsättningar förekommer alltså här i mängd. Det är inte så märkligt att helvetets eller ragnaröks dräpande och lemlästande flammor här slår ut i ljusan låga, då och då i form av bloddrypande krig, världskrig och mycket annat ont. Men dessa motsättningarnas samexistens är nödvändig. De slipar varandra blanka. Och deras upphovs mentalitet blir var och en som en polerad ädelsten, som villkorslöst lyser och utstrålar sitt ljus till allt och alla, tillsammans med alla andra på samma sätt slipade mentala ädelstenar. Och det på så sätt förenade ljuset börjar här bli den strålande uppenbarelse av Gud som vi känner under begreppet ’himmelriket’. Men detta rike är inte enbart en överjordisk eller andlig företeelse. Det kommer att lysa och utstråla kärlekens eller Guds andes strålflöde genom hela den materiella, fysiska världen som mänsklighetens dagliga, självklara sätt att vara.« (Den eviga världsbilden, del 3, st.33.70))
smk_nyhetsbrev_logo