Hög tid för ett nytt ekonomiskt samhällssystem!

Kära Martinusvänner!

Vi är sex Martinusintresserade som har undertecknat detta ”upprop” för att på detta sätt med stort allvar uppmärksamma alla Martinusvänner på ett, enligt vår uppfattning, unikt, nu  publikt, författarskap i linje med DEN NYA VÄLDSIMPULSEN.

Samhällsforskaren och matematikern Per Lundgren (bror till Göran, en av undertecknarna), bosatt i Stockholm, har i dagarna publicerat de två första delarna i den trilogi – KAPITALISMEN AVSLÖJAD! DEN GIGANTISKA BANKBLUFFEN – ETT ENASTÅENDE POLITISKT OCH EKONOMISKT BEDRÄGERI – som är frukten av Pers nästan 50-åriga forskningsarbete, som alla Martinusvänner bör ha stort intresse att ta del av.

TRILOGIN I KORTHET: Alla vet att världsekonomin och tillgången till livets goda i helt dominerande utsträckning, på gott för ett fåtal, på ont för många fler, styrs av det som kallas ”kapitalism”, mestadels enligt djurrikets principer. Mindre känt är när och hur denna kapitalism en gång i tiden uppstod, och att den i själva verket grundar sig på ett sofistikerat och svårgenomskådat bedrägeri, som sedan århundraden har byggts upp och alltjämt orkestreras av en dold makt i samhället. För att kunna avslöja den saken måste man ha en speciell matematisk begåvning, och helst också en smula – intuition. Man måste vara duktig på det som kallas ”konstitutionell logik”, som är en av Per Lundgrens styrkor. Det är en teknik där man avlövar det man vill undersöka från allt oväsentligt, för att sedan undersöka hur det gick till när det hela slog rot, vilket kan vara mycket avslöjande. Vi lever sålunda alla idag i – och är offer för – ”en bedragarekonomi”. Om den saken handlar trilogins första två delar, som är ett sensationellt avslöjande, vill vi påstå.

Martinus förutspår, som vi vet, ett framtida enat världsrike på jorden om ett antal hundra år, som kommer att präglas av en betydligt rättvisare, mera människovänlig, samhällsekonomi än dagens, där ARBETAD TID kommer att vara grunden, inte som idag ojämnt fördelade pengar. Men den visionen kommer inte att kunna realiseras utan ett eller flera mellansteg. Och det är här Per Lundgrens forskning och förslag i trilogins tredje del kommer in i bilden. Faktum är att lokala jordiska samhällen under ledning av framsynta historiska personer redan har gjort experiment med alternativa samhällsekonomier. Vi tänker då inte i första hand på ”kommunistisk planekonomi”, utan på betydligt smartare och effektivare experiment, som i något fall varit i bruk och till stort gagn för människor under flera hundra år. Så till exempel kung Henry I:s tallysystem i England. Vidare ledde Benjamin Franklin ett mycket framgångsrikt samhällsexperiment i flera amerikanska kolonier på 1700-talet. Och Abraham Lincoln dristade sig också att använda det som kallas ”monetärt finansierad ekonomi” för att bekosta nordsidans utgifter under amerikanska inbördeskriget (något som förmodligen kostade honom livet). Mest sensationellt är dock kanske sättet på vilket Tyskland, till omvärldens stora häpnad, reste sig ur 30-talsdepressionen och den föregående Weimarrepublikens moras i mitten av 1930-talet under ledning av Hitlers dåvarande riksbankschef Hjalmar Schacht. Historiska belägg för ett betydligt effektivare samhällsekonomiskt system än ”kapitalism” saknas sålunda inte. Vad Per Lundgren gör i trilogins del III, är att utifrån sina matematiska kunskaper vidareutveckla nämnda historiska experiment med mycket konkreta och realistiska förslag till ett nytt ekonomiskt samhällssystem i vår tid – ”EN MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄRT FINANSIERAD EKONOMI”. Men innan något nytt kan genomföras, måste roten till det som idag härskar – bedrägeriet – undanröjas. Och för det krävs FÖRSTÅELSE av problemet, vilket Per Lundgrens trilogi bidrar till och vill skapa opinion kring.

Slutligen ska nämnas, vilket torde intressera oss Martinusvänner, att Per Lundgren i inte ringa utsträckning bygger sin trilogi på intuitiv förmåga. Martinus berättar ju att intuition är en ny sinnesförmåga, som nu är under utveckling hos jordmänniskan i takt med att hennes moral och nästakärlek utvecklas, en förmåga som så småningom ska föra oss fram till kosmiskt medvetande. Per Lundgren besitter en gryende intuitiv förmåga, att kunna ”se facit i sammanhang”, som han har kunnat utnyttja vid trilogins tillkomst.

Vi vill varmt rekommendera läsning av Per Lundgrens KAPITALISMEN AVSLÖJAD! DEN GIGANTISKA BANKBLUFFEN – ETT ENASTÅENDE POLITISKT OCH EKONOMISKT BEDRÄGERI , som återfinns på hemsidan

www.nyaekonomiskasystemet.se

Obs att boken kan läsas och laddas ner GRATIS på hemsidan i syfte att sprida den. Följ samtalet angående boken på Facebook

https://www.facebook.com/groups/545299908839087/

Anders Carrington

Lars Forslin

Stefan Frankel

Pia Hellertz

Göran Lundgren

Christine Stafström