smk_nyhetsbrev_logo

Nyhetsbrev 3, januari 2021

shutterstock_1109403383-webb

Martinus världsbild 100 år!

I mars är det 100 år sedan Martinus hade sina omvälvande upplevelser som gjorde att han senare kunde presentera detaljerade analyser av livet. Det planerar vi att uppmärksamma på flera sätt under året, bl.a. med ett digitalt evenemang söndagen 28/3. Se https://martinus.se/100ar/.

Nytt program ute

Vi fortsätter att sända digitalt från Hälsans hus med föredrag från kända och några nya föredragshållare. Se https://martinus.se/program/. Vi vill passa på att tacka alla som bidragit till programmet och de tekniska lösningarna! Tack även till alla som tittar :-).

Filmprojekt

I Danmark är Lennart Pasborg inne i slutfasen av att färdigställa en ca 45 minuter lång film om Martinus. Den planeras att bli klar i mars. Här i Sverige planeras för en första kortfilm av Stefan Frankel kring ämnet reinkarnation. Även den kan bli klar i mars.

Arbetsgrupp för Trasthagen-projektet

Styrelsen har beslutat att ha en grupp som leder arbetet med att förbättra husen och anordna träffar i Trasthagen, Lidingö. I gruppen ingår Göran Asplund, Ulla Eriksson, Daniel Snell, Pia Fridell, Micke Grund och Håkan Lundberg. Skriv gärna till th-gruppen@martinus.se om du har frågor.

Försöka vara en lysande och värmande sol

"Att begära att en människa i dag skall utveckla en kärlek eller visa ett beteende, som hon först i framtiden skall få förmåga till, är ju i princip detsamma som att begära att hon skall lyfta en sten som hon inte har krafter till att lyfta. Här måste man absolut hålla i minnet att det är långt ifrån givet, att andra kan lyfta samma sten som man själv, mentalt sett, kan lyfta. Att kritisera och förfölja dem för den skull är detsamma som att bryta ned eller förmörka sitt eget kommande öde. Vi bör varje dag rannsaka oss själva och söka finna ut, på vilket sätt vi, i stället för att genom vår okunnighet och naivitet släcka ljus i våra medväsens tankegång och levnadsart, kan vara en lysande och värmande fackla eller sol i deras tillvaro."
Martinus i LB6 st. 2296,
https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=56&stk=2296.
smk_nyhetsbrev_logo