Martinus världsbild 100 år

2021 är ett jubileumsår för Martinus kosmologi. Detta kommer att firas på olika sätt under årets lopp. 

Söndagen 28:e mars kl 15 sänder vi ett program via vår Youtube-kanal med: 

  • Per Ragnar – som kåserar och läser ur Martinus bok Kring min missions födelse
  • Torgny Lundmark – som bjuder oss på En andlig musikalisk resa i sällskap med Mozart och Bach 
  • Bildspel med naturfoto av Katarina Immonen och målningar av Rune Lundmark
  • Olav Johansson – som talar om Martinus världsbild nu och i framtiden
  • Döden, finns den? – premiärvisning av en kortfilm av Stefan Frankel
  • Solveig Langkilde och Sören Grind – är med oss från Klint och berättar om hur det var På Martinus tid
Varmt välkommen!
Bild på Martinus
Martinus 1928

Bakgrund

Den händelse vi firar ägde rum på Jagtvej i Köpenhamn den 24 mars 1921 då Martinus, som vid den tiden arbetade som kontorist på ett mejeri, satte sig i en korgstol med en handduk bunden för ögonen och provade att meditera på Gud enligt instruktionerna i en bok han fått låna. Så här skriver han om sig själv i en artikel i Kosmos från 1946 då man firade 25 års jubileum för födelsen av den kosmiska, andliga världsbild som blev resultatet av denna händelse: 

”Den gången visste jag inte att jag vid denna tidpunkt var ett nybyggt, färdigt kraftcenter, ett nyskapat redskap som ännu inte var taget i bruk, men med vars hjälp
Försynen eller Gudomen skulle komma att modellera om jordmänniskan till sin ’avbild’ […]. Min önskan om att bli ’missionär’ blev uppfylld långt innan och på ett annat och mer överdådigt sätt än jag någonsin på det fysiska planet hade kunnat drömma om.”