Introduktionsträffar

Här finns information om kommande introduktionsträffar:

Cafésamtal om livet utifrån Martinus världsbild

Tid: Udda veckor onsdagar kl 17-19

Plats: Organico på Timmermansgatan 19 (Stockholm)

Anmälan: Mejla samtal@martinus.se

Välkommen!

Ett unikt verk

Martinus (1890 – 1981) hade en extraordinär intuitionsförmåga. Han omvandlade sina intuitionsbaserade kunskaper till sammanhängande analyser av både den fysiska och andliga världen. 

Centralt i Martinus världsbild är reinkarnation och människans utveckling mot en allt större förmåga till tolerans och all-kärlek. Martinus hela verk bär titeln Tredje Testamentet, men det handlar inte om en ny religion utan om basen för en andlig vetenskap. 

Det finns inget medlemskap eller någon form av ceremoni inom Martinus-verksamheten.