Introduktionsträffar

Här finns information om kommande introduktionsträffar.

Samtal om livet utifrån Martinus världsbild

Tid: Jämna veckor onsdagar kl 18:30-20.00 med start 2023-01-11.

Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, 1 tr

Upplägg: Vi samtalar om det som berör oss i livet med Martinus analyser av livet som utgångspunkt. Mellan gångerna läser de som vill en vald artikel från boken Kosmiska lektioner.

Anmälan: Mejla samtal@martinus.se om du vill delta eller har frågor.

Välkommen!

Ett unikt verk

Martinus (1890 – 1981) hade en extraordinär intuitionsförmåga. Han omvandlade sina intuitionsbaserade kunskaper till sammanhängande analyser av både den fysiska och andliga världen. 

Centralt i Martinus världsbild är reinkarnation och människans utveckling mot en allt större förmåga till tolerans och all-kärlek. Martinus hela verk bär titeln Tredje Testamentet, men det handlar inte om en ny religion utan om basen för en andlig vetenskap. 

Det finns inget medlemskap eller någon form av ceremoni inom Martinus-verksamheten.