Introduktionsträffar

Här finns information om kommande introduktionsträffar:

INSTÄLLT (Café-samtal om livet utifrån Martinus andliga världsbild)

PLATS: Restaurang Hermitage, Stora Nygatan 11, Gamla stan

DAGAR: [När Corona-läget tillåter gör vi ett nytt försök.]

TIDER: 

 – Kl 19-20 om man vill äta eller fika (restaurangen är öppen för alla)

 – Kl 20-21 samtal kring olika frågor (restaurangen är bokad för oss)

Andra timmen inleds med en kort presentation. Därefter samtalar vi i smågrupper om livet och dess utmaningar med respekt för varandras åsikter och erfarenheter.

Antal deltagare: Max 25 (för att kunna hålla lämpligt avstånd)

Anmälan: Skicka mejl till samtal@martinus.se

Kostnad: Gratis, men man betalar själv för mat/fika

Arrangör: Stiftelsen Martinus Kosmologi

Välkommen!

Ett unikt verk…

Martinus (1890 – 1981) hade en extraordinär intuitionsförmåga. Han omvandlade sina intuitionsbaserade kunskaper till sammanhängande analyser av både den fysiska och andliga världen. Centralt i Martinus världsbild är reinkarnation och människans utveckling mot en allt större förmåga till tolerans och all-kärlek. Martinus hela verk bär titeln Tredje Testamentet, men det handlar inte om en ny religion utan om basen för en andlig vetenskap. Det finns inget medlemskap eller någon form av ceremoni inom Martinus-verksamheten.