Introduktionsträffar

Här finns information om våra introduktionsträffar.

Vad kan man göra för att må bättre? En introduktionsdag till Martinus världsbild

Tid: Söndag 7 juli kl 10.30-15.30

Plats: Trasthagen 5, Lidingö

Upplägg: Se mer på Facebook eller under Program Lidingö.

Anmälan: Mejla lidingo@martinus.se om du vill delta eller har frågor.

Välkommen!

Ett unikt verk

Martinus (1890 – 1981) hade en extraordinär intuitionsförmåga. Han omvandlade sina intuitionsbaserade kunskaper till sammanhängande analyser av både den fysiska och andliga världen. 

Centralt i Martinus världsbild är reinkarnation och människans utveckling mot en allt större förmåga till tolerans och all-kärlek. Martinus hela verk bär titeln Tredje Testamentet, men det handlar inte om en ny religion utan om basen för en andlig vetenskap. 

Det finns inget medlemskap eller någon form av ceremoni inom Martinus-verksamheten.