Introduktionsträffar

Här finns information om kommande introduktionsträffar:

En introduktionskurs till Martinus världsbild och hans verk

En introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om innehållet i Martinus verk Tredje Testamentet och en allmän orientering i den andliga vetenskapens huvudsakliga principer. Kursen ämnar ge kursdeltagarna en förförståelse som underlättar vidare studier av verket.

Plats: Hälsans hus på Fjällgatan 23 B

8 träffar: Lördagar kl 11-13 på följande datum 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4 och 18/4

OBS: 21/3, 4/4 och 18/4 hålls kursen på nätet. Kontakta daniel@evigaakademin.se för mer information. 

(Det är bra om du har möjlighet att komma på alla träffarna men det går även att delta vid enstaka tillfällen.)

Kostnad: Ingen

Anmälan: Skicka ett mejl till intro@martinus.se – gärna med en kort berättelse om din bakgrund.

Kursledare: Daniel Lundberg, Rune Henriksson, Håkan Lundberg

Affisch för kursen: smk-affisch-A4-introkurs

Ett unikt verk…

Martinus (1890 – 1981) hade en extraordinär intuitionsförmåga. Han omvandlade sina intuitionsbaserade kunskaper till sammanhängande analyser av både den fysiska och andliga världen. Centralt i Martinus världsbild är reinkarnation och människans utveckling mot en allt större förmåga till tolerans och all-kärlek. Martinus hela verk bär titeln Tredje Testamentet, men det handlar inte om en ny religion utan om basen för en andlig vetenskap. Det finns inget medlemskap eller någon form av ceremoni inom Martinus-verksamheten.