Förslag och idéer

Har du förslag på hur stiftelsen kan utveckla verksamheten, för att:
”… sprida kunskap om Martinus världsbild och främja andlig-vetenskaplig forskning”?
I så fall vill vi i styrelsen gärna ta del av förslaget. Vänligen fyll i formuläret nedan.