Artiklar med anknytning till Martinus andliga världsbild

Här presenterar vi ett antal artiklar som på olika sätt berör den andliga världsbilden. Flera artiklar följer efter hand. Stiftelsen Martinus kosmologi tar inte ansvar för själva innehållet i artiklarna vad gäller författarnas eventuella personliga tolkning av Martinus analyser eller möjliga missförstånd av dessa. Syftet med att presentera artiklarna är att låta olika skribenter få tillfälle att ge sin bild av de områden som inspirerar dem och som förhoppningsvis kan inspirera andra. Har du skrivit en artikel som du önskar få publicerad här så kan du höra av dig till redaktörerna för websidan. Artiklarna kan ibland förutsätta vissa förkunskaper om den andliga världsbilden. Vi får då hänvisa till Martinus egna skrifter.

Micael Söderberg

Manligt, kvinnligt, mänskligt

Artikeln belyser Martinus syn på kärlek, kön och sexualitet och tar upp den s.k polförvandlingen som innebär att människan utvecklas från enpolighet till dubbelpolighet. Denna förvandling ligger bakom många av de förändringar som vi kan se i dagens samhälle ifråga om relationer, identitet och kön.

Lars Palerius

Den inre rösten – en kommunikation med det gudomliga

Artikeln belyser olika historiska mystikers kontakt med det gudomliga. En jämförelse görs med Martinus synsätt.

Mäster Eckhart, Martinus och OX

Artikeln belyser gudsbegreppet i ljuset av Mäster Eckharts och Martinus synsätt.

Att se Gud – om Nicolaus Cusanus och Martinus gudsbild

Artikeln behandlar mötet med Gud sett ur Nicolaus Cusanus och Martinus perspektiv.

Att återerövra gudskraften – tankar om själens dunkla natt

Artikeln handlar om andligt högmod och själsligt lidande.

Gunnar Carlsson

Om sjukdomar och fri kraft

Artikeln jämför ett naturvetenskapligt perspektiv på tillvaron med ett andligt-vetenskapligt perspektiv med särskilt fokus på sjukdom och fri kraft.