Arbetsgrupper

I Stiftelsen Martinus Kosmologi finns olika arbetsgrupper, bl.a. följande:

Begravningsgruppen

Sammanhållande: Henrik Sundström (henrik478299@yahoo.com)
Gruppen ordnar samtalsträffar kring frågor om vad vi bör tänka på vid begravningar. Vi utgår från de i boken Bisättning framlagda tankarna vad vi bör ta hänsyn till, från dödens inträdande och fram till dess vår kropps mikrovärld förvandlats till mineralmateria.

Hemsidegruppen

Sammankallande: Håkan Lundberg (hokanx@gmail.com)
Gruppen uppdaterar innehållet på denna hemsida. Kul om fler vill vara med att skriva blogg-inlägg eller på annat sätt bidra till hemsidan. 

Husvärdsgruppen

Sammankallande: Ulla Eriksson (ullach.eriksson@telia.com)
Gruppen sammanställer husvärdsschemat och ser till att inför ett föreläsning möblera lokalen, koka te, ta emot avgiften, föra statistik och återställa lokalen.

Programgruppen

Sammankallande: Lars Östnäs (lars.ostnas@gmail.com)
Gruppen kontaktar föredragshållare för avstämning av innehåll och datum samt sammanställer stiftelsens program på Hälsans hus. 

Teknikgruppen

Sammankallande: Micael Söderberg (micso64@gmail.com)
Gruppen ordnar med inspelningar av föredrag, redigering och uppladdning till stiftelsens   Youtube-kanal

Trasthagen-gruppen

Sammankallande: Håkan Lundberg (hokanx@gmail.com)
Gruppen samtalar om aktiviteter och fixardagar på Lidingö.  Se även Facebook-gruppen Martinus Kosmoloig Lidingö.

Vill du hjälpa till?

Om du känner för att bidra till någon av grupperna ovan, ta gärna kontakt.