Program på Lidingö, Trasthagen 2024

Nedan finns information om programmet på Lidingö i vår och sommar. Vi har även fixardagar och städdagar ibland. Om du är intresserad av att hjälpa till eller har frågor, skriv till lidingo@martinus.se eller ring 070 255 23 65.

Se gärna en kort film som presenterar Trasthagen. Läs gärna även sidan På Lidingö.

Välkommen att delta!

STORKURSEN

Martinus har delgivit oss världsalltets kosmiska analyser i 15 st föredrag, som nu finns nedtecknade i boken ”Storkursen”.

Kostnad: Ingen kostnad för de digitala träffarna.

Länkar till Storkursen:

Inspirationsdagar för studier och samtal kring artiklar av Martinus

Upplägg: Vi träffas kl 10.30 och tar en kopp te, kl 11.00 börjar vi läsa och samtala, vilket pågår fram till lunch vid 12.30-tiden. Lunchen består av egen matsäck. Efteråt går vi en promenad och läser sedan vidare till ca kl 16.

Datum, ledare och artiklar:  

 • Lördag 23 mars med Anders Beck – Kristi återkomst – Hjälparens ankomst 
 • Söndag 28 april med Anders Beck –  Martinus svarar på frågor under ett ”Gardenparty”
 • Söndag 19 maj med Susanne Tingelii – Frihet – frigjordhet och fred

Se mer information på sidan https://martinus.se/program/

OBS: Medtag egen mat.

Antal deltagare: Max 12.

Anmälan: Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se.

Kostnad: Ingen kostnad, men vill du köpa artikeln på svenska så kostar den 35 kr.

Söndag 26 maj: Hälsodag med Anne Külper och Rune Östensson

Vi läser valda texter ur artikeln Den organiska elektriciteten av Martinus, om tankarnas  betydelse för vårt mående. Martinus ger oss en detaljerad syn på hur våra tankar påverkar oss både psykiskt och fysiskt. Vi fördjupar förståelsen av denna kosmiska syn genom läsning och samtal.

Vi behöver även röra på oss under dagen så Anne leder några enkla Qigong-övningar för att stärka och balansera livskraften i kropp och själ. 

Tider: kl 10.30 till ca kl 16.

Kostnad: 50 kr. Vill du köpa artikeln så kostar den 35 kr.

Anmälan: Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se.

OBS: Medtag egen mat.

Välkommen till en hälsodag i Martinus anda!


Lördag 8 juni: Invigning av nya kurshuset, också kallat Ruthuset

Kl 13-16 Blir det invigning med pompa och ståt :).  

Korta tal av Pernilla Rosell (bl.a. om när Martinus besökte Trasthagen), Anders Beck (bl.a. om kurser med Sigge) och Håkan Lundberg (bl.a. om utmaningar och drömmar i nya Trasthagen-projektet). 

Stiftelsen bjuder på något gott!

Anmälan: Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se.

15-16 juni: Helgkurs i personlig utveckling utifrån Martinus kosmologi 

med inspiration från Pathwork, Ulf Sandström 

Hur kan vi förstå och tillämpa de andliga lagarna, som Martinus beskriver, i vår egen personliga utveckling? Kan vi lära känna dessa levande lagar och principer genom att se hur vårt eget personliga liv gestaltar sig? Om vi inte först möter livet, såsom det visar sig för oss, kan vi inte riktigt ta oss an oss själva. Men för att kunna göra det behöver vi lära känna oss själva, vi behöver förstå våra känslor, tankar och behov och hur dessa styr våra liv.

I den här kursen tittar vi närmare på de principer som ligger till grund för vilka vi är och hur vi kan arbeta med oss själva för att utvecklas. I kursen tar vi bland annat inspiration av texter från Pathwork som grundar sig på samma världsbild som Martinus presenterar.

Martinus kosmologi kan ses som en andlig vetenskap som hjälper oss att förstå livet bättre.

Pathwork kan ses som en andlig psykologi som hjälper oss att förstå oss själva bättre. Se www.pathwork.org för mer information.

OBS: Kursen vänder sig till personer som är insatta i Martinus världsbild sedan tidigare.

Tider för både lördag och söndag:

 • 09.00-09.45 Kaffe eller te
 • 10.00-12.00 Kurs
 • 12.00-13.30 Lunchpaus  
 • 13.30-15.00 Kurs
 • 15.00-15.30 Fika
 • 15.30-17.00 Kurs

Kostnad för kursen: 300 kr

Mat: Lunch och fika ingår

Mer: För boende, anmälan och betalning, se längst ned på sidan.

4-6 juli: Kurs- och inspirationsdagar

 

Dagarna har följande upplägg:

 • 4 och 5 juli – ”Att komma hem” (se nedan), inspirationsdagar med Per Anders Hedlund
 • 6 juli – ”Livsmod och förlåtelse”, kursdag med Anne Pullar

Man kan delta i enstaka dagar eller i alla fyra.

Tider för dagarna: 
   9.00-10.00 Frukost för de som vill
   10.30-12.30 Programtid
   13.00-15.00 Lunchpaus med lästid (om man inte läst hemma tidigare) 
   15.00-17.00 Programtid
   17.30-18.30 Middag för de som vill stanna

Kostnad: 50 kr för en inspirationsdag och 150 kr för kursdagen 6/7.

Matkostnad: 100 kr per dag.

Mer: För boende, anmälan och betalning, se längst ned på sidan.


 

Beskrivning av inspirationsdagarna ”Att komma hem” (4-5 juli)

Att komma ”hem” i andlig mening hör framtiden till, tänker vi. Det sker först när vår nuvarande inkarnation är klar eller senare då vi uppnått Kosmiskt medvetande. Det är riktigt att fullt dagsmedvetet kan det inte ske så länge vi lever i vår fysiska kropp. Här på jorden kan det heller inte ske, i en pågående inkarnation, så länge vi har mer utveckling och mognad att tillryggalägga för att sen kunna invigas i det Martinus kallar ”den stora födelsen” – som är ingången till den dagsmedvetna samvaron med Gud. Trots det vet vi att det förekommer korta ”besök” av dagsmedveten kontakt med denna eviga ljuskälla. Nära-döden-upplevelser eller ”Kosmiska glimtar” är exempel på det. Vi vet också att dessa mystika upplevelser (som bara varar en kort stund) får djupt transformerande konsekvenser i personligheten. En ateist exempelvis som genomgår en NDU blir ofta djupt andlig. En religiös fundamentalist blir plötsligt mer tolerant och icke-dömande. Min framlidne vän Sture Emby, som 29 åring upplevde en ”kosmisk glimt”, blev trots sin tidigare andliga läggning begåvad med mer andlig klarsynthet och intuition. Evigheten och en kärleksfull mening bakom våra liv blir alltså uppenbar för den som genomgår dessa upplevelser. Även om våra sinnen ännu inte är redo för den fullkomliga kontakten med vårt ”sanna hem” i en trygg samvaro med Gud, kan vi ändå lära oss ”känna” den kontakten alltmer i vardagen. Bland annat genom att träna på att vara mer i nuet och i kroppen och där lära känna en större och tryggare Jag-känsla och Gudskontakt (där givetvis bönen också kan ingå). Man kan se det som en gradvis ”åter-anknytningsprocess” med vårt ”Kosmiska föräldrahem”.

Att läsa innan eller under inspirationsdagarna: Livets Bog del 6 st. 2091-2101

Inslag under dagarna: 

 – Genomgång av nervsystemet och dess betydelse för vår livskontakt/Gudskontakt

 – Utförande av några enkla mindfulnessövningar under egna promenader

 – Gemensamma stunder av stillhet och avslappning


 

Beskrivning av kursdagen ”Livsmod och förlåtelse” (6 juli)

Livsmod är något vi alla önskar att ha gott om. Under denna kursdag undersöker vi hur Martinus analyser kan hjälpa oss att bygga upp vårt livsmod och vad som bryter ner livsmodet. Hur bär vi oss åt för att behålla, eller i alla fall hitta tillbaka till livsmodet när vi stöter på motgångar, sjukdom, sorg och andra svårigheter? Vi kommer även beröra ämnena förlåtelse och livsbesydd.

”När människorna börjar uppleva att deras liv är evigt, och att det i dem bor något av Gudomen, då börjar fruktan försvinna.” Gudomen och livsmodet (Kosmos 2/2019)

Dagen kommer att bestå av korta föredrag samt samtal och reflektioner små grupper och storgrupp. Läs gärna artikeln Gudomen och livsmodet (Kosmos 2/2019) och om du har tid även Den individuella graden av livsbeskydd (Kosmos 3/2023).

Välkommen! 
Önskar Anne Pullar

7 juli: Vad kan man göra för att må bättre?  – En introdag till Martinus världsbild

Tid: Söndag 7 juli kl 10.30-15.30
Plats: Lidingö, Trasthagen 5 (*)
Pris: 100 kr inklusive enkel lunch
Anmälan: lidingo@martinus.se eller 070 255 23 65

Livet är komplext… Ibland flyter det på fint, ibland gör det ont, ibland sliter det på oss på olika sätt.

Utifrån Martinus förklaringar kommer vi under introdagen att se på hur man kan:
   1) ta hand om sin kropp på bästa sätt
   2) ändra sin inställning till andra och sig själv
   3) få mer positiva tankar om det som händer i ens liv
för att steg för steg skapa mer förståelse, mening och hopp samt nya rutiner som på sikt kan leda till ett bättre mående.

Dagen består av korta föredrag, utvalda texter, samtal, och delningar (för de som vill).

Hör gärna av dig om du har frågor.

Hoppas vi ses i fina Trasthagen 🙂

Välkommen!
Hälsningar,
Håkan och Nicole

(*) Kommunalt: Röd linje till Ropsten. Buss 201 från Ropsten till Kottlasjön. Därefter en promenad på ca 10 minuter längs vänstra sidan av sjön från busshållplatsen. Adressen är Trasthagen 5.

En introduktion till Martinus världsbild:
https://www.youtube.com/watch?v=S0RDpXtWlbA

Ett klipp om Martinus Kosmologi Lidingö, Trasthagen:
https://www.youtube.com/watch?v=Tr5bb2mVybs

 

23-25 augusti: Skaparhelg

För Martinus var skapandet något centralt. Hela hans kosmologi är en beskrivning av en evig kosmisk skaparakt. Han menade att detta att leva är underkastat konstnärliga lagar och beskrev levandet i sig som den största konst som finns.

Under denna helg vill vi lyfta fram allas vår skaparkraft och bjuda in till samtal om vad skapande betyder för var och en av oss, men främst ska vi få prova några olika kreativa uttrycksätt i workshops med bl.a. eco-prints/botaniska tryck, musikskapande och rörelse tillsammans. Vi hinner även med några korta föredrag och samtal med anknytning till hur Martinus uttryckte sig om konst och konstnärlighet och om hans egen skaparprocess med sina symboler.

Vi hjälps åt med det praktiska. Möjlighet till enkel övernattning finns.

Anmälan till densep@gmail.com, senast den 31 juli. Anmälningsavgift 150 kr

Du får mer info när vi fått din anmälan.

Begränsat antal platser.

Varmt välkomna!

Anna, Dennis, Pia och Micke

Trivselträff i Martinus anda

Syftet med en trivselträff är att umgås, äta ihop och prata om livet. Ibland med ett tema och ”talare” som håller korta föredrag eller ett anförande inom ett visst område. Men huvudfokus ligger på att träffas och samtala. 

Med Martinus anda menas här en atmosfär i vilken det viktigaste är att vara vänner och att vi försöker vara så vänliga och hjälpsamma som möjligt. 

 • [Datum kommer för augusti] en eftermidag med samtal och korta anföranden.

Boende

I mån av plats finns möjlighet att övernatta i eget tält eller i en av stugorna på området. När du anmäler dig är det bra om du anger eventuella boendeönskemål. 100 kr per natt för en sängplats.

Ett alternativ är Dialog Hotel Aristone vid Kyrkviken ca 4 km från Trasthagen. Där finns relativt billiga och fina rum.

Anmälan

Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se med information om vilken/vilka dagar du vill delta i. Ange även eventuella allergier och boendeönskemål. 

Betalning

Efter att du fått svar på din anmälan kan du swisha till 070 352 45 04 (Ulla Eriksson) eller göra upp om kontantbetalning på plats. 

Hitta hit

Adressen är Trasthagen 7.

Kommunalt tar man tunnelbanan (röda linjen) till Ropsten och därefter buss 201 till hållplats Kottlasjön och går sen cirka 10 minuter utefter sjön till vänster. 

Kommer du med bil så kontakta oss innan så vi vet. Det finns möjlighet att parkera på tomten.

Kontakt

E-post: lidingo@martinus.se

Facebook-grupp Martinus Kosmologi Lidingöhttps://www.facebook.com/groups/648037465633915/

Telefon: 070-255 23 65 (till Håkan Lundberg)