Program på Lidingö, Trasthagen

Nedan finns information om programmet på Lidingö i vår och sommar. Vi har även fixardagar och städdagar ibland. Om du är intresserad av att hjälpa till eller har frågor, skriv till lidingo@martinus.se eller ring 070 255 23 65.

Se gärna en kort film som presenterar Trasthagen.

Välkommen att delta på det sätt som passar dig!

OBS: För senaste versionen av programmet, se sidan Programöverblick.

Inspirationsdagar för studier och samtal kring en artikel av Martinus

Upplägg: Vi träffas kl 10, tar en kopp te samt läser och samtalar fram till lunch vid 12-tiden. Lunchen består av egen matsäck. Efteråt går vi en promenad och läser sedan vidare till ca kl 16.

OSB: Medtag egen mat.

Antal deltagare: Max 12.

Anmälan: Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se.

Kostnad: Ingen kostnad, men vill du köpa artikeln på svenska så kostar den 35 kr.

Helgkurs 18-19 juni

I kursen utforskar vi redskap för att skapa en större frihet och lycka redan nu.

Kursen går igenom hur vi på ett vardagspsykologiskt plan kan arbeta med vår mänskliga
utveckling, och samtidigt finna vila och acceptans med oss själva och andra.

Utifrån Martinus perspektiv om vår organiska utveckling och polförvandling, ska vi bekanta oss med några synsätt och livsredskap, som kan vara till nytta, hjälp och inspiration i vårt dagliga liv – i mötet med oss själva och andra.

Kursledare tillika elever i livets skola:

  • Per-Anders Hedlund – Kosmologivän sedan många år
  • Lena-Maria Liljefors – Assisterar och kompletterar med sina erfarenheter

OBS: Kursen vänder sig till personer som är insatta i Martinus världsbild sedan tidigare.

Litteratur: Artikeln Samvete av Martinus. Läs gärna artikeln innan kursen.

Kursinledning: Se här.

Tider

  • Lördag: 9.00 Frukost. 10.00 Program. 12.30 Lunch. 14.00 Program. 18.00 Middag. 19.30 Kvällssamvaro med sång och musik.
  • Söndag: 9.00 Frukost. 10.00 Program. 12.30 Lunch. 14.00 Program. 15.30 Slut.

Kostnad: 300 kr för kurs och mat.

Antal personer: ca 20

Mer: För boende, anmälan och betalning, se längst ned på sidan.

Kurs- och samvarodagar 18-20 juli

Dagar då vi lär av varandra och försöker ha en fin samvaro ihop. Man kan delta i enstaka dagar eller i alla tre.

Måndag: Jordiska ”födslovärkar” och artikeln Vägen till freden
Enligt Bibeln säger Jesus till sina lärjungar: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna.” (Markus 13.8). Detta ska vara kännetecknen på det som i Bibeln kallas ”de sista tiderna”. Är det i dessa tider som vi nu lever? Kan man undra mot bakgrund av allt som sker i världen i dag. Men ”födslovärkar” är ju symptom på att något håller på att födas. Vad är detta i så fall? Och varför är det förenat med så mycket smärta och lidande? I ljuset av Tredje Testamentets kosmiska världsbild får både de gamla bibliska begreppen och det som nu sker med oss och världen en logisk förklaring och sätts in i ett större sammanhang, som bekräftar sanningen i de gamla orden ”när nöden är som störst, är hjälpen som närmast”.

Inledning av Olav Johansson med efterföljande dialog. Därefter läser och diskuterar vi tillsammans artikeln Vägen till freden av Martinus som ingår i boken Artiklar 1945-1972.

Tisdag: Tröskelns väktare – ”En ulv i fårakläder”

I en viss fas i Gudasonens utveckling från djur till människa tar hon på sig ”fårakläder” vilket t.o.m. går så långt att han/hon glömmer av sin mycket äldre natur som ulv och tror sig vara sina fårakläder.

Men det är omöjligt att träda över tröskeln om inte ulven först har transformerats eller som det uttrycks i Bibeln; ”att ha bröllopskläderna på”.

Men för att kunna transformera ulven måste vi först bli medvetna om den och för att kunna bli det måste vi också se, erkänna och förstå att vi faktiskt ha tagit på oss fårakläder.

Tröskelns väktare är med andra ord vår ofärdiga natur som maskerar sig och uppfattas som något det egentligen inte är. Därav är den så svårt att upptäcka och förstå.

Denna workshop handlar om att förstå ovan process och att lära oss att se tecknen på de olika delarna i oss själva.

Ena hälften av dagen kommer vi att fokusera på tre centrala aspekter av vår ofärdiga natur; högmod, egenvilja och rädsla.

Den andra delen kommer att handla om hur och varför själva maskeringen går till.

Dagen kommer att innehålla övningar dock är deltagandet i övningarna helt frivilligt.

Kursledare är Henning Edsforth och Jan Kardell med mångårig erfarenhet av både Martinus och Pathwork.  

Onsdag: Behovet av en andlig vetenskap
”Hur ser nu människorna själva på detta sitt kosmiska tillstånd som ett mellanting mellan djur och människa? Genom religionerna har de lärt sig att man skall vara god och kärleksfull. Det leder till ljus och lycka, medan det onda leder till mörker och olycka. Inom den kyrkligt kristna världsreligionen betraktas det kristna eller kärleksfulla levnadssättet som blott och bart beroende av en viljeakt. Att iakttagandet av detta levnadssätt enbart är en utvecklingsfråga har man inte precis någon uppfattning eller kunskap om. Därför har man i den kyrkliga förkunnelsen uttryckligen hotat med Guds vrede och straff, ja till och med ”evig förtappelse”, lidande i ett evigt helvete, om man inte lever på kristet vis. Det är denna för intelligenta väsen helt oacceptabla uppfattning som gör att kristendomen avfolkas. Och bristfälliga förklaringar av de nedärvda dogmerna inom andra religioner förorsakar även hos dem en begynnande avfolkning. Och det är denna mer eller mindre påtagliga avfolkning av religionerna över hela världen som för nutiden och framtiden gör den andliga vetenskapen lika nödvändig som den materiella vetenskapen.” (Martinus i Livets Bog 7, st. 2534)

Inledning av Jonathan Krite och Håkan Lundberg. Därefter utbyte av erfarenheter kring betydelsen av Martinus andliga världsbild.

Tider för dagarna: 
   9.00-10.00 Frukost för de som vill
   10.30-12.30 Programtid
   13.00-15.00 Lunchpaus  
   15.00-17.00 Programtid
   17.30-18.30 Middag för de som vill stanna

Kostnad: 150 kr per dag för mat och kurs. 

Mer: För boende, anmälan och betalning, se längst ned på sidan.

Trivselträff i Martinus anda

Syftet med en trivselträff är att umgås, ha knytkalas och prata om livet. Ibland med ett tema och ”talare” som håller korta föredrag eller ett anförande inom ett visst område. Men huvudfokus ligger på att träffas och samtala. Med Martinus anda menas här en atmosfär i vilken det viktigaste är att vara vänner och att vi försöker vara så vänliga och hjälpsamma som möjligt. 

  • Lördag 27 augusti kl 13-16 med samtal och korta anföranden.

Boende

I mån av plats finns möjlighet att övernatta i eget tält eller i en av stugorna på området. När du anmäler dig är det bra om du anger eventuella boendeönskemål.

Ett alternativ är Dialog Hotel Aristone vid Kyrkviken ca 4 km från Trasthagen. Där finns relativt billiga och fina rum.

Anmälan

Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se med information om vilken/vilka dagar du vill delta i. Ange även eventuella allergier och boendeönskemål. 

Betalning

Efter att du fått svar på din anmälan kan du swisha till 070 352 45 04 (Ulla Eriksson) eller göra upp om kontantbetalning på plats. 

Hitta hit

Adressen är Trasthagen 7.

Kommunalt tar man tunnelbanan (röda linjen) till Ropsten och därefter buss 201 till hållplats Kottlasjön och går sen cirka 10 minuter utefter sjön till vänster. 

Kommer du med bil så kontakta oss innan så vi vet. Det finns möjlighet att parkera på tomten.

Kontakt

E-post: lidingo@martinus.se

Facebook-grupp Martinus Kosmologi Lidingöhttps://www.facebook.com/groups/648037465633915/

Telefon: 070-255 23 65 (till Håkan Lundberg)