Program på Lidingö, Trasthagen 2023

Nedan finns information om programmet på Lidingö i vår och sommar. Vi har även fixardagar och städdagar ibland. Om du är intresserad av att hjälpa till eller har frågor, skriv till lidingo@martinus.se eller ring 070 255 23 65.

Se gärna en kort film som presenterar Trasthagen. Läs gärna även sidan På Lidingö.

Här finns programmet som ett info-blad i pdf.

Välkommen att delta!

Inspirationsdagar för studier och samtal kring artiklar av Martinus

 • Söndag 16/4 – artiklar: Gudomen och livsmodet (Kosmos 1997 nr 9) och Vägen till Shangri-La (Kosmos 2023 nr 1)  med Solveig Nord och Ulla Eriksson.
 • Söndag 28/5 – artiklar: Människan och hennes livskraft (från Artiklar 1945–1972) och Bönens psykiska sida (Kosmos 2018 nr 1) med Solveig Nord och Ulla Eriksson.
 • Söndag 8/10 – artikel: De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen (från boken Artiklar 1945–1972) med Anders Beck och Ulla Eriksson.
 • Söndag 19/11 – artikel: Tiden ett andligt rum med Anders Beck och Ulla Eriksson.

Upplägg: Vi träffas kl 10.30, tar en kopp te samt läser och samtalar fram till lunch vid 12-tiden. Lunchen består av egen matsäck. Efteråt går vi en promenad och läser sedan vidare till ca kl 16.

OSB: Medtag egen mat.

Antal deltagare: Max 12.

Anmälan: Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se.

Kostnad: Ingen kostnad, men vill du köpa artikeln på svenska så kostar den 35 kr.

Söndag 14/5: Hälsodag med Anne Külper och Rune Östensson

Vi läser valda texter ur Den eviga världsbilden del 5 av Martinus, om tankarnas och kostens betydelse för vår hälsa och tittar också på Martinus-symbolerna om vårt mikrokosmos och näringens innersta väsen. Martinus ger oss verkligen en helt ny syn på sjukdom och helande och vi fördjupar förståelsen av denna kosmiska syn genom läsning och samtal.

Vi behöver även röra på oss under dagen så Anne leder några enkla Qigong-övningar för att stärka och balansera livskraften i kropp och själ. Rune berättar också om den nya biologin och hur man kan se på sjukdomar ur ett holistiskt perspektiv samt ger praktiska tips inom kost och näring.

Välkommen till en hälsodag i Martinus anda!

Tider: kl 10.30 till ca kl 16.

Kostnad: 100 kr för lunch, fika och kursen. (Gratis om man har egen mat.)

Mer: För boende, anmälan och betalning, se längst ned på sidan.

17-18 juni: Helgkurs i personlig utveckling utifrån Martinus kosmologi 

med inspiration från Pathwork, Ulf Sandström 

Hur kan vi förstå och tillämpa de andliga lagarna, som Martinus beskriver, i vår egen personliga utveckling? Kan vi lära känna dessa levande lagar och principer genom att se hur vårt eget personliga liv gestaltar sig? Om vi inte först möter livet, såsom det visar sig för oss, kan vi inte riktigt ta oss an oss själva. Men för att kunna göra det behöver vi lära känna oss själva, vi behöver förstå våra känslor, tankar och behov och hur dessa styr våra liv.

I den här kursen tittar vi närmare på de principer som ligger till grund för vilka vi är och hur vi kan arbeta med oss själva för att utvecklas. I kursen tar vi bland annat inspiration av texter från Pathwork som grundar sig på samma världsbild som Martinus presenterar.

Martinus kosmologi kan ses som en andlig vetenskap som hjälper oss att förstå livet bättre.

Pathwork kan ses som en andlig psykologi som hjälper oss att förstå oss själva bättre. Se www.pathwork.org för mer information.

OBS: Kursen vänder sig till personer som är insatta i Martinus världsbild sedan tidigare.

Tider för både lördag och söndag:

 • 09.00-09.45 Frukost (för de som vill)
 • 10.00-12.00 Kurs
 • 12.00-13.30 Lunchpaus  
 • 13.30-15.00 Kurs
 • 15.00-15.30 Fika
 • 15.30-17.00 Kurs
 • 17.30-18.30 Middag (för de som vill)

Kostnad: 300 kr för mat och kurs. (Gratis om man har egen mat.)

Mer: För boende, anmälan och betalning, se längst ned på sidan.


15-17 juli: Kurs- och samvarodagar

Man kan delta i enstaka dagar eller i alla tre.

Lördag: Att försonas med sitt öde, Anne Pullar

I denna tid när händelserna i världen rör sig i allt snabbare takt är det också fler och fler av oss som upplever stora utmaningar i våra personliga liv.

När allt går enligt plan och vi får det vi önskar i livet har vi inte så stort behov av att förstå hur vi skapar vårt eget öde. Men när vi möter motstånd och utmaningar i form av svåra relationer i familj- och arbetsliv, stress, ensamhet eller sjukdom kan detta väcka frågor om hur ödet fungerar. Finns det någon rättvisa i livet, egentligen?

För att försonas med en svår ödessituation behöver vi förstå hur ödesskapande fungerar. Teoretiskt sett är detta inte svårt. Att använda denna kunskap på sig själv och de man har omkring sig kan vara betydligt svårare.

I artikeln Livets ödesspel, beskriver Martinus bl.a. de olika roller vi har till varandra i livets skola. Vi kommer att tala om hur vi kan känna igen och förstå vår egen och andras roller i våra egna liv.

Artikeln Pilatus, Kristus och Barabbas visar oss hur vi genom påskmysteriet får en modell som kan hjälpa oss att se olika roller eller delpersonligheter i oss själva. Vi har alla en Barabbas, Kristus och en Pilatus inom oss, menar Martinus.

Korta föredrag varvas med samtal i mindre och större grupper under dagen inklusive en längre lunchpaus för promenad och/eller bad i Kottlasjön. Om du har möjlighet läs gärna artiklarna Livets ödesspel, i Kosmiska Lektioner 1 och Pilatus, Kristus och Barabbas, Kosmiska lektioner 2, innan kursdagen. Böckerna finns att beställa på www.varldsbild.se.

Söndag: Anknytningsteorin i ett kosmiskt perspektiv, Tove Blomqvist

Anknytningsteorin är ett psykologiskt kunskapsfält som beskriver hur människor skapar känslomässiga band till varandra, främst hur barn knyter an till sina vårdnadshavare, men även hur vi skapar nära band till varandra senare i livet. Den känslomässiga kvaliteten och graden av trygghet i våra tidiga relationer avgör hur väl vår utveckling fortskrider och påverkar även vår självkänsla och mentala hälsa genom hela livet.

Anknytningsteorin kan även appliceras på vår relation till Gud eller en högre makt. Att ha en tilltro till en högre makt kan för många innebära en källa till tröst, stöd och vägledning i livet. De tidiga relationella erfarenheterna och anknytningsmönstren kan påverka hur vi uppfattar Gud och livet, men vår andlighet och relation till Gud eller en högre makt kan även påverka och förändra våra tidigt grundlagda anknytningsmönster och skapa en känsla av sammanhang i tillvaron.

Anknytning och andlighet samverkar därmed och påverkas av vår historia och livskontext. Dessa parallella infallsvinklar på vår livsupplevelse kan ge insikter när det gäller både mänskliga relationer och existentiella frågor. Olika perspektiv kan berika varandra och hjälpa oss att få en mer holistisk överblick över vår mänskliga och andliga natur.

Under dagen kommer det att ges en grundläggande inblick i vad anknytningsteorin innebär samt hur Martinus andliga vetenskap kan relateras till densamma. Studiepassen inleds med en kortare föreläsning med efterföljande reflektioner i mindre grupper. 

Måndag: Vår inre utveckling och det inre “föräldraskapet”, Per-Anders Hedlund och Håkan Lundberg

Den jordiska människan är som en sårad flykting från ett rike till ett annat, uttrycker Martinus. Det vill säga, människans gamla egocentriska sinnesstruktur, med sitt ursprung från djurriket, har börjat fullborda sitt syfte att ge de nödvändiga erfarenheterna av mörker och lidanden. Först när det har skett i omfattande grad, vilket det har gjort för en del av mänskligheten, kan utvecklingen gå vidare i en medveten skapelseprocess av en allt ljusare och behagligare tillvaro. ”Det riktiga människoriket” är alltså enligt Martinus den jordiska människans verkliga mål.

Samtidigt som det är en process eller inre förvandling av personlighetens sinne och psyke, handlar det också om en inre läkeprocess av besvärliga relationer och gamla sår vi har skapat i oss själva och till andra. Genom att bättre förstå vår gamla sinnesstruktur, som ofta står i vägen för vårt läkande, kan vi lättare komma igenom våra svårigheter. Kan vi dessutom börja införliva de bästa av de maskulina och feminina kvalitéerna i vårt eget känsloliv – kunna ge ett tryggare stöd till det så kallade ”inre sårade barnet” – kommer det att läka och förändra mycket i våra relationer och övrigt i livet.


Tider för dagarna: 
   9.00-10.00 Frukost för de som vill
   10.30-12.30 Programtid
   13.00-15.00 Lunchpaus  
   15.00-17.00 Programtid
   17.30-18.30 Middag för de som vill stanna

Kostnad: 150 kr per dag för mat och kurs. (Gratis om man har egen mat.) 

Mer: För boende, anmälan och betalning, se längst ned på sidan.

Trivselträff i Martinus anda

Syftet med en trivselträff är att umgås, äta ihop och prata om livet. Ibland med ett tema och ”talare” som håller korta föredrag eller ett anförande inom ett visst område. Men huvudfokus ligger på att träffas och samtala. 

Med Martinus anda menas här en atmosfär i vilken det viktigaste är att vara vänner och att vi försöker vara så vänliga och hjälpsamma som möjligt. 

 • Lördag 26 augusti kl 13-16 med samtal och korta anföranden.

Boende

I mån av plats finns möjlighet att övernatta i eget tält eller i en av stugorna på området. När du anmäler dig är det bra om du anger eventuella boendeönskemål. 100 kr per natt för en sängplats.

Ett alternativ är Dialog Hotel Aristone vid Kyrkviken ca 4 km från Trasthagen. Där finns relativt billiga och fina rum.

Anmälan

Skicka ett mejl till lidingo@martinus.se med information om vilken/vilka dagar du vill delta i. Ange även eventuella allergier och boendeönskemål. 

Betalning

Efter att du fått svar på din anmälan kan du swisha till 070 352 45 04 (Ulla Eriksson) eller göra upp om kontantbetalning på plats. 

Hitta hit

Adressen är Trasthagen 7.

Kommunalt tar man tunnelbanan (röda linjen) till Ropsten och därefter buss 201 till hållplats Kottlasjön och går sen cirka 10 minuter utefter sjön till vänster. 

Kommer du med bil så kontakta oss innan så vi vet. Det finns möjlighet att parkera på tomten.

Kontakt

E-post: lidingo@martinus.se

Facebook-grupp Martinus Kosmologi Lidingöhttps://www.facebook.com/groups/648037465633915/

Telefon: 070-255 23 65 (till Håkan Lundberg)