Stipendieansökan

Du som håller föredrag, leder studiecirklar eller på annat sätt arbetar för att ”sprida kunskap om Martinus världsbild” eller ”främja andlig-vetenskaplig forskning” har nu möjlighet att söka stipendium för just dessa ändamål.

Stipendiet kan användas till utbildning eller ge möjlighet till förberedelser av föredrag eller utåtriktad verksamhet, eller till utförande av arbete för ändamålet, som är obetalt och av helt ideell karaktär.

Det kan t.ex. bidra till att täcka omkostnader för resa och boende i Klint, Varnhem, på Skärva gård eller annat ställe, där stipendiaten koncentrerat kan genomföra sitt ideella arbete under kortare tid. Det är möjligt att tilldelas stipendiet en gång vart fjärde år.

I formuläret här nedanför ber vi dig ange vad du tidigare har gjort för spridandet av Martinus världsbild och bifoga telefonnummer till en referensperson.

Du ska beskriva vad du nu vill göra och redogöra för extra omkostnader i samband med genomförandet. (Matkostnader räknas inte som extra omkostnader.)

Vi vill också att du kort beskriver din egen ekonomiska situation. Stiftelsen ger stöd till personer som inte själva har stora medel att röra sig med.

Styrelsen behandlar ansökningar två gånger om året. Stiftelsen vill gärna stödja flera personer per år, och du kan maximalt söka 8 000 kr i stipendium. Skulle du tilldelas stipendiet, vill vi att du sänder en kort redovisning av vad du gjort, i efterhand.

Sista ansökningsdag för höstterminen är den 15 maj och för vårterminen den 15 november.

    Dina kontaktuppgifter

    Referensperson