Affischer

Affischer i A4 som kan skrivas ut och sättas upp på anslagstavlor:

Citat av Martinus

»När det gäller att påverka andra väsen med sin kunskap, bör man visa stor hänsyn, omtanke och försiktighet, liksom det måste finnas en absolut frivillig mottaglighet hos de väsen man vill påverka, hur ädel och med sanningen överensstämmande ens uppfattning eller kunskap än är.« (Martinus i Livets Bog, del 1, st. 161)

»Det gäller därför att särskilt utveckla sin urskiljningsförmåga, så att man inte kommer att inverka på fel personer. De har ju sin livsuppfattning, sin väg till ljuset. Och det skulle bara vara ett övergrepp, om man blandade sig i denna. De mottagliga kommer säkert efter hand. ”Det är inte honungen som kommer till bina utan bina som kommer till honungen.”« (Martinus i ”Kring mina kosmiska analyser” kap. 21 ur boken ”Vägen till invigning”.)

Kommentar:
För att hjälpa ”bin” (i detta fall människor som kan ha ett intresse för Martinus världsbild) att hitta till ”honungen” (i detta fall Martinus kosmiska analyser av livet) så kan affischer på anslagstavlor vara ett sätt.