Styrelsen informerar

Tanken med denna del är att samla lägesrapporter från styrelsen som alla intresserade kan ta del av. Lägesrapporterna tar upp vad stiftelsen gjort, vad styrelsen arbetar med för tillfället och vilka framtidsfunderingar som finns i styrelsen

Planen är att minst en gång om året lägga ut en lägesrapport för att på så sätt öka insynen i vad som försiggår i styrelsens arbete. 

Vill du kommentera innehållet i en lägesrapport är du välkommen att skriva till info@martinus.se eller använda sidan Förslag och idéer.

Lägesrapporter i PDF