På Lidingö

På Trasthagen 3, 5 och 7 finns en stor fin plats med flera hus som ägs av Stiftelsen Martinus Kosmologi. Några är småhus och två är lite större hus. Ett av småhusen kallas för Elnas hus efter Elna Lindqvist som donerade fastigheten till Stiftelsen 1989. 

Trasthagen 2019

Elna köpte Trasthagen 3, 5 och 7 redan 1961. I de flesta husen bodde då flyktingar från Finland och Baltikum. Det dröjde därför till 1964 innan Elna kunde flytta in i sitt favorithus, som idag alltså kallas Elnas hus eller Elnahuset.

Martinus besökte Trasthagen flera gånger, bl.a. 1967 då han var med och hissade sin flagga. Martinus hade ibland frågestunder i Trasthagen där deltagare kunde ställa sina frågor och få svar på dem. 

En aktiv mötesplats på sikt

Martinus var med och hissade sin egendesignade flagga på fyra ställen, nämligen i Köpenhamn vid Martinus Institut, på Martinus Center i Klint, på Martinus Center i Varnhem och i Trasthagen på Lidingö. På de tre första platserna bedrivs kursverksamhet i Martinus analyser regelbundet, men på Lidingö har det i perioder varit mycket sparsamt med aktiviteter kring Martinus världsbild. 

Trasthagen 2019En grupp entusiaster jobbar sedan 2019 med att förbättre husen och arrangera träffar i Trasthagen igen. På lite sikt kan det här bli den aktiva och öppna mötesplats som många hoppas på.

Flera gånger har Martinus-intresserade trott att NU ska ”Saken” börja växa. (Martinus använde ordet ”Sagen” som ett samlingsnamn på de aktiviteter som finns runt hans kosmiska analyser.) Men det har ännu inte skett. Kan det bli ett uppsving under de kommande 10 åren? Det är inte omöjligt… Skulle det bli stora oroligheter i världen inom en snar framtid kan det relativt fort uppstå en stor vilsenhet och osäkerhet bland många ”humana materialister”. Detta skulle kunna göra att Martinus förklaringar till bl.a. mänsklighetens utveckling blir intressanta för många fler. 

Därför är det utmärkt att Trasthagen bli mer och mer redo för att kunna ta emot ett eventuellt ökat intresse i Sverige för Martinus verk.

Här följer exempel på aktiviteter som kan växa fram i denna process:

Träffar i Martinus anda

Med Martinus anda menas här en atmosfär i vilken det viktigaste är att vara vänner och att vi försöker vara så vänliga och hjälpsamma som möjligt.

Trivselträff i Martinus anda

Träffar för att umgås, ha knytkalas, prata om livet samt möjlighet för medarbetare (*) att delta i gruppsamtal kring verksamhetens vidare utveckling framåt. Syftet är att alla skall känna delaktighet i verksamheten, och att styrelsen får indata, idéer och förslag, till framtida beslutsunderlag. Men huvudfokus ligger på att träffas och umgås.

(*) På ett Rådsmöte 4/3 1975 sa Martinus: ”Medarbetare är faktiskt alla de som läser mina böcker, de är medarbetare på sitt sätt. Men det finns andra som inte bara läser böckerna utan som gärna vill hjälpa till med något. Saken kommer att behöva medarbetarskap” – Samarbetsstrukturen kap. 8.

Öppen kursvecka i Martinus anda

Föredrag, diskussioner, teman, promenader, bad, gemensam matlagning. Övernattning för dem som vill (i småhusen eller i eget tält), man kan även komma bara över dagen. Man kan delta hela veckan eller vara med enstaka dagar, därav namnet ”Öppen vecka”.

Hälsodagar i Martinus anda

Dagar för att inspirera kring fysisk, psykisk och social hälsa utifrån Martinus analyser. Det finns också möjlighet att njuta av den naturnära miljön kring Trasthagen.

Esperanto-kurs i Martinus anda

Kanske kan komma på sikt om det finns ett intresse. Deltagare kan vara alla som vill lära sig grunderna i esperanto och som är intresserade av Martinus analyser. (Martinus var inne på att esperanto kan komma att bli ett stort internationellt språk i framtiden.)

Se även sidan Program Lidingö.

Kontakt

Om du känner inspiration för dessa planer eller är nyfiken på vad som händer, skriv gärna till lidingo@martinus.se. Det finns även en Facebook-grupp kring Martinus Kosmologi Lidingö.

Trasthagen 1960-tal
Martinus besökte Trasthagen flera gånger på 1960-talet.

Välkomnstbrev till nya intresserade av Trasthagen

Trasthagen är ett mindre villaområde vid Kottlasjön på Lidingö. Området är beläget i det natursköna Långängens naturreservat. Här menas med ”Trasthagen” de två fastigheter som finns på adresserna Trasthagen 3, 5 och 7. 1988 donerade Martinusvännen Elna Lindqvist fastigheterna till Stiftelsen Martinus Kosmologi.

Sedan 2019 finns en grupp som jobbar praktiskt och arrangerar olika typer av träffar i Trasthagen. Här ett klipp som visar aktiviteter förr och nu.

Visionen med Trasthagen-projektet är att skapa en aktiv och öppen mötesplats där man kan studera och praktisera analyserna i Martinus Kosmologi i en kärleksfull och naturnära miljö.

Att tänka på i Trasthagen: 

Målsättningen är att leva enligt Martinus analyser av livet i så stor utsträckning som möjligt när vi är i Trasthagen. Det innebär bland annat:

 • Ett vänligt och tolerant förhållningssätt till varandra. (Se citatet nedan.)
 • Att vi tillagar och äter endast vegetarisk/vegansk kost.
 • Inga droger eller alkohol. (Rökning och snusande kan dock ske om diskret.)

Förhoppning:

Vår förhoppning är att fler och fler Martinusvänner ska känna sig delaktiga i Trasthagenprojektet, t.ex. genom att vilja vara där, delta i träffar, hålla i en kurs eller hjälpa till med det praktiska. Ett första steg kan vara att delta i någon av träffarna och lära känna andra som tycker om att vara i Trasthagen. 

Vid övernattning:

Om du övernattar ber vi dig att 1) ta med egna sängkläder, 2) städa rummet vid avfärd och 3) betala 100 kr per natt. Man kan betala kontant eller med swish till 070 352 45 04 (Ulla Eriksson, ekonomiansvarig). Om du är medarbetare behöver du inte betala för övernattningen. Anmälan för övernattning görs till lidingo@martinus.se

Här följer ett citat som beskriver den anda, vilken kallas “Martinus anda”, vi önskar ska genomsyra verksamheten i Trasthagen:

“Att komma till klarhet över sina egna fel är den snabbaste vägen till att komma att älska sin nästa som sig själv. För att uppnå ett harmoniskt liv, måste man hela tiden ha ögonen öppna för om den handling man står i begrepp att utföra är förevändning för något egoistiskt eller om den som djupaste motiv har önskan att skapa glädje för andra än en själv. Ni vill ju innerst inne gärna uträtta något som är till gagn för skapandet av det riktiga människoriket. Ni är allesamman med i detta skapande, och det faktum att ni redan nu har fått lov att möta de kosmiska analyserna, betyder att ni har ett ansvar som människa. Det är er uppgift att visa andra en lysande tillvaroform.” (Martinus i artikeln Samvete)

Med “det riktiga människoriket” menar Martinus det tillstånd som kommer att uppstå på jorden om cirka tre tusen år när en stor majoritet av mänskligheten blivit helt kärleksfulla, genomgått “den stora födelsen” och fått “kosmiskt medvetande”, det vill säga blivit färdiga människor. Att “visa andra en lysande tillvaroform” kan vara lättare sagt än gjort för oss ännu ofärdiga människor, men när vi är i Trasthagen strävar vi efter att göra vårt yttersta för att vara så kärleksfulla och vänliga som vi bara kan :-).

Hör gärna av dig om du har frågor eller tankar kring Trasthagenprojektet!

Hoppfulla hälsningar,

Trasthagengruppen

Göran Asplund, Ulla Eriksson, Pia Fridell, Micke Grund, Håkan Lundberg och Daniel Snell samt Bert Kempe och Jonathan Krite som bor i Trasthagen (se huslista nedan)

Kontakt

lidingo@martinus.se

https://martinus.se/program-lidingo/ 

https://www.facebook.com/groups/648037465633915/ 

Exempel på träffar i Trasthagen:

 • Fixardagar: Praktiska arbeten både ute och inne. 
 • Trivselträffar: För att umgås och få en uppdatering om läget i Stiftelsen Martinus Kosmologi. 
 • Inspirationsdagar: För att läsa och samtala kring en artikel av Martinus.
 • Kurs- och samvarodagar: För att fördjupa sina kunskaper om Martinus världsbild och för att umgås med likasinnade människor. 
 • Läsveckor: För att under en period läsa texter av Martinus och prata om dem med andra i gruppen.
 • Vi lär av varandra-veckor: Under veckan sätter vi oss in i olika ämnen inom kosmologin som sedan redovisar för varandra. 

En lista på husen och dess nuvarande användningsområden:

 • Jordgubben: Stora huset på adressen Trasthagen 3 hyrs ut till en privatperson som inte är delaktig i verksamheten.
 • Ruts hus: Stora huset på adressen Trasthagen 5 hyrs ut till Rut Westerlund som tidigare varit delaktig i verksamheten.
 • Elnahuset: Första huset på adressen Trasthagen 7 används till träffar, matlagning och övernattning.
 • Gullvivan: Andra huset på adressen Trasthagen 7 används till övernattning. Ett av rummen hyrs ut till Bert Kempe som är delaktig i verksamheten. 
 • Smultronet: En stuga som hyrs ut till Jonathan Krite som är delaktig i verksamheten.
 • Eken: En större bod som används som verkstad och förvaring.
 • Lingonet: En liten stuga som kan användas som övernattning.
 • Aspen: En länga som innehåller garage, förråd och två små rum för övernattning.