På Lidingö

På Trasthagen 3, 5 och 7 finns en stor fin plats med flera hus som ägs av Stiftelsen Martinus Kosmologi. Några är småhus och två är lite större hus. Ett av småhusen kallas för Elnas hus efter Elna Lindqvist som donerade hela tomten till Stiftelsen 1989. 

Trasthagen 2019

Elna köpte Trasthagen 3, 5 och 7 redan 1961. I de flesta husen bodde då flyktingar från Finland och Baltikum. Det dröjde därför till 1964 innan Elna kunde flytta in i sitt favorithus, som idag alltså kallas Elnas hus. Martinus besökte Trasthagen flera gånger, bl.a. 1967 då han var med och hissade sin flagga. Martinus hade ofta frågestunder där deltagare kunde ställa sina frågor och få svar på dem. 

En framtida mötesplats på Trasthagen?

Martinus var med och hissade sin egendesignade flagga på fyra ställen, nämligen i Köpenhamn vid Martinus Institut, på Martinus Center i Klint, på Martinus Center i Varnhem och i Trasthagen på Lidingö. På de tre första platserna bedrivs kursverksamhet i Martinus analyser regelbundet, men på Lidingö har det under de senaste åren varit mycket sparsamt med aktiviteter kring Martinus världsbild. 

Trasthagen 2019Det är i dagsläget oklart om fastigheten på Lidingö kommer att säljas eller om de på sikt kan komma att utvecklas till en aktiv mötesplats för Martinus världsbild. En grupp av entusiaster hoppas på det senare alternativet, men det återstår väldigt mycket arbete innan det skulle kunna bli till verklighet.

Flera gånger har flera trott att NU ska ”Saken” växa! (Martinus använde ordet ”Sagen” som ett samlingsnamn på de aktiviteter som finns runt hans kosmiska analyser.) Men det har ännu inte skett än. Kan det bli ett uppsving under de kommande 10 åren? Det är inte omöjligt… Skulle det bli stora oroligheter i världen inom en snar framtid kan det relativt fort uppstå en stor vilsenhet och osäkerhet bland många ”humana materialister”. Detta skulle kunna göra att Martinus förklaringar till bl.a. mänsklighetens utveckling blir intressanta för fler. 

Därför skulle det vara utmärkt om Stiftelsen Martinus Kosmologi kunde bli mer och mer redo för att kunna ta emot ett eventuellt ökat intresse i Sverige för Martinus verk. En del i detta skulle kunna vara att få till en aktiv mötesplats på Trasthagen under de kommande åren. Här följer exempel på aktiviteter som skulle kunna växa fram i denna process.

Träffar i Martinus anda

Med Martinus anda menas här en atmosfär i vilken det viktigaste är att vara vänner och att vi försöker vara så vänliga och hjälpsamma som möjligt.

Trivselträff i Martinus anda

Träffar för att umgås, ha knytkalas och prata om livet. Ibland med ett tema och ”talare” som håller korta föredrag inom ett visst område. Men huvudfokus ligger på att träffas och samtala.

Öppen kursvecka i Martinus anda

Föredrag, diskussioner, teman, promenader, bad, gemensam matlagning. Övernattning för dem som vill (i småhusen eller i eget tält), man kan även komma bara över dagen. Man kan delta hela veckan eller vara med enstaka dagar, därav namnet ”Öppen vecka”.

Hälsodagar i Martinus anda

Dagar för att inspirera kring fysisk, psykisk och social hälsa utifrån Martinus analyser. Det finns också möjlighet att njuta av den naturnära miljön kring Trasthagen.

Esperanto-kurs i Martinus anda

Kanske kan komma på sikt om det finns ett intresse. Deltagare kan vara alla som vill lära sig grunderna i esperanto och som är intresserade av Martinus analyser. (Martinus var inne på att esperanto kan komma att bli ett stort internationellt språk i framtiden.)

Se även sidan Program Lidingö.

Kontakt

Om du känner inspiration för dessa planer eller är nyfiken på vad som händer, skriv gärna till lidingo@martinus.se. Det finns även en Facebook-grupp kring Martinus Kosmologi Lidingö.

En världsåterlösare på besök:

Trasthagen 1960-tal
Martinus besökte Trasthagen flera gånger på 1960-talet.