En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt just nu

Lördag 20/1, kl. 15.00 – 17.00 , föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Könsroller i förändring sett utifrån ett kosmologiskt perspektiv, Pernilla Rosell och Lars Palerius

Vad händer efter #Metoo? Hur ser relationerna mellan könen ut i dag i Sverige, ett av världens mest jämställda länder? Utifrån Martinus analyser samtalar vi om hur könsrollerna har utvecklats genom polförvandlingen, och hur tidigare, enpoliga beteenden fortfarande finns kvar hos de flesta av oss. Vi diskuterar tillsammans vilka olika utvecklingssteg vi ser omkring oss, och hur vi själva kan förhålla oss i övergångsfasen mellan den djuriska och den mänskliga sexualiteten. Hur kan samhället uppmuntra framväxten av ett alltmer humant och kärleksfullt förhållningssätt mellan könen?

Nytt inspelat föredrag – Anne Pullar

Kosmologipodden avsnitt 50