En evig världsbild

Den danske författaren Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I Stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt föredrag

Lördag 20/10, kl. 12.00–17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
”Det sanna gudsförhållandet” (andra delen) och ”Det sanna gudsförhållandet 2 (första delen)”
Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel ”Det sanna gudsförhållandet” i Kosmos nr 9/2013, st. 19–24 samt ”Det sanna gudsförhållandet 2” i Kosmos nr 10/2013, st. 1–10.

Nytt inspelat föredrag – Olav Johansson

Se flera föredrag på vår YouTube-kanal

Kosmologipodden avsnitt 68

Se flera avsnitt av kosmologipodden