En evig världsbild

Den danske författaren Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I Stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt föredrag

Lördag 18/5, 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Ideal, vilja och förmåga, Olav Johansson
”Det goda jag vill, det gör jag inte, och det onda jag inte vill, det gör jag”. Så lyder ett klassiskt citat från Bibeln. Vad är orsaken till att dessa ord är en så träffande beskrivning eller karakteristik av den jordiska människans situation? Och kan vi göra något för att ändra på det? Hur går det till i så fall och vad kommer det att resultera i? Martinus har några intressanta förslag till svar på dessa frågor.

Nytt föredrag på youtube:

Se flera på vår YouTubekanal: www.youtube.com/stiftelsenmartinuskosmologi

Nytt på kosmologipodden:

Se flera avsnitt av kosmologipodden