En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt just nu

Lördag 1/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Tro, tvivel och vetande, Sofie Ericsson
På vår väg framåt i utvecklingen kommer vi enligt Martinus att gradvis få sämre förmåga att tro och större behov av att logiskt förstå tillvaron. Ska vi på ett eller annat sätt ge upp tron innan vi kan ta till oss den andliga vetenskapen? Föredraget utgår delvis ifrån egna erfarenheter av att ifrågasätta Guds existens.
Visast är den som vet att han ingenting vet, sa Sokrates. Vad vet vi, vad tror vi och hur hanterar vi tvivel?

Kosmologipodden avsnitt 32>