En evig världsbild

Den danske författaren Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I Stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt föredrag

Lördag 20/4, kl. 15.00–17.00, föredrag och mini-workshop. Föredrag 40 min. följt av samtal i mindre grupper.
Livets teater, Anne Pullar
Vem är det som regisserar våra livs dramer egentligen? Till exempel vilka lärare vi fick i skolan, vilket yrke vi valde och vilka vänner eller ovänner vi stött på under vår livsväg. Och allt det som kom emellan när vi själva hade andra planer? Martinus skriver att vi själva är både regissör, aktör och åskådare i vårt livs teater och att allt vi möter på vårt ödes väg är djupt meningsfullt. Hur det kan gå ihop ska vi undersöka denna eftermiddag.

Nytt på Youtube:


Se flera föredrag på vår YouTube-kanal

Kosmologipodden avsnitt 79

Se flera avsnitt av kosmologipodden