En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt just nu

Lördag 18/11, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Skuggarbete – kraftarbete – en väg till fred, Agneta Oreheim

Att tolka livet på samma sätt som man tolkar nattens drömmar, är ett sätt att upptäcka våra skuggor, dvs. de sidor inom oss som har den omedvetna kontrollen över oss, och som vi inte vill se och därför projicerar på andra människor. Genom att notera och förstå dagdrömmarna får vi ett effektivt verktyg i personlig utveckling och lär oss lyssna till Livets tal. Då får vi hjälp med att se de mönster i våra liv som gör att vi ofta försätter oss i samma situationer och upprepar samma misstag. Vi kan lära oss ta det fulla ansvaret för våra liv, våra tankar, känslor och vårt sätt att tolka världen.

Nytt inspelat föredrag – Eva Gusmark

Kosmologipodden avsnitt 42