En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.


Aktuellt just nu

Bokrelease den 5 maj på Hälsans hus, Stockholm

Med anledning av utgivningen av Storkursen − Den eviga världsbilden av Martinus, är ni varmt välkomna till en bokrelease med en kort presentation av boken lördagen den 5 maj på Hälsans hus, Stockholm. Ulf Sandström från Världsbild förlag kommer att berätta om tillkomsten och historien bakom Storkursen eller Grand Kursus, som boken heter på danska. Boken är baserad på bandinspelningar av en serie föredrag som Martinus höll under vinterhalvåret 1955/1956. Med denna kurs avsåg Martinus att skapa en heltäckande genomgång av världsalltets kosmiska analyser, först i form av en bandinspelning av föredragen och senare i bokform.

I samband med bokreleasen kommer boken att kunna köpas på plats. 

Efter bokreleasen följer Bo Edvinssons föredrag ”Den elektriska människan och det elektriska universum” enligt vårt ordinarie program.  

Vi bjuder på dryck och tilltugg, och det är fritt inträde till hela eftermiddagen, även till det efterföljande föredraget. Ingen föranmälan behövs.

Tid: Lördagen den 5 maj, 13.00−14.30 (bokrelease), 15.00−17.00 (föredrag)

Lokal: Fjällgatan 23 B, stiftelsens lokal, Hälsans hus, Stockholm.

Hjärtligt välkomna!

Stiftelsen Martinus kosmologi


Aktuellt föredrag

Lördag 21/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Är personlig utveckling möjlig?, Gunnar Martin Aronsson

Vissa forskare hävdar att vi i grund och botten genom vår biologiska dna-uppsättning inte förändras speciellt mycket från vaggan till graven. Ja, vi utvecklar en viss intelligens under vår växt från barn till vuxen, vi får en viss känslomässig mognad – men i grunden förblir vi samma dna-programmerade biologiska varelser. För en andligt orienterad människa blir det dock naturligt att fråga sig: Är personlig och andlig utveckling möjlig, och i så fall hur? Utifrån Martinus helhetssyn och mot bakgrund av sitt arbete som coach och samtalsterapeut talar Gunnar Martin om den personliga utvecklingens möjligheter och begränsningar.

Nytt inspelat föredrag – Anne Külper

Kosmologipodden avsnitt 55