En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt just nu

Lördag 22/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Livsupplevelsen – Vad innebär det att vara människa år 2017? Kenny Andersson
Vilka utmaningar står vi som individer inför? Vad präglar våra liv? Hur hamnade vi här och hur tar vi oss vidare?
Enligt Martinus m.fl. är livsprincipen upphängd på en ständig utveckling. Sedan vi blev dagsmedvetna om oss själva, fram till där vi står i dag, har vår egen möjlighet till att vara medskapare i denna utveckling ökat på det dagsmedvetna planet. Genom ytterligare ökad medvetenhet om oss själva och den holistiska verkligheten, kopplat till upplysning om den omvärld vi upplever i, ökar dessa möjligheter ytterligare.
Med Martinus med fleras teorier som inspiration och oss själva som medel, tar vi oss an dessa frågor ur ett alldagligt och framför allt praktiskt perspektiv – där tanke följt av handling gör stor skillnad.

Kosmologipodden avsnitt 34