En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.


Aktuellt just nu

 


Aktuellt föredrag

Lördag 19/5, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Illusion och verklighet, Edly Grape

Den fysiska världen är illusorisk på det sättet att den är annorlunda än den ser ut att vara. Bakom den till synes fasta fysiska världen finns det en osynlig värld som har sin grund i övermedvetandet och grundenergierna. Nyare forskning visar att det existerar ett exakt samband mellan vårt sätt att tänka och de sjukdomar vi drabbas av. Alla sjukdomar har djupast sett en psykisk orsak. Många av dessa samband har nu kartlagts och det psykologin kallar ”det omedvetna” spela här en central roll. Men vad är egentligen det omedvetna?

Nytt inspelat föredrag – Olav Johansson

Kosmologipodden avsnitt 59