Studiecirklar m.m.

Vi hyr en fin lokal i Hälsans Hus på Fjällgatan 23 B, 1 tr. Hälsans Hus ligger cirka 10 promenadminuter från Slussen. I husets bottenvåning finns den vegetariska restaurangen Hermans. I lokalen har vi föredrag, studiecirklar och olika möten. Nedan finns mer information om dessa aktiviteter.

Vi läser hela LIVETS BOG, del 1–7 under en 3–4 årsperiod – inspirerade av treårskursen i Klint

Vi börjar med att träffas i Stockholm helgen 16–17 september 2023. Vi ses på Hälsans Hus. Vi lär känna varandra och samtalar om hur vi lägger upp studierna. Till första träffen har vi läst Livets Bog, del 1, st. 1–119. Sedan ses vi varannan söndag kl. 18.30–20.30 på Zoom med början 8 oktober. Vi ses även i Stockholm på Hälsans Hus igen helgen 2–3 december och fortsätter sedan efter nyår. Kursen leds av Rune Östensson och Anne Külper.
Har du frågor eller vill anmäla dig mejla till: livetsbog@martinus.se
Max 12 deltagare – om kursen blir full har du som bor utanför Stockholm prioritet.
Kostnad: 800:-/år betalas till pg 65 55 95-7 Stiftelsen Martinus Kosmologi i Stockholm
Välkommen!

Studiecirklar

Måndagar 18-20: Livets bog, del 1 – För närvarande endast via Zoom

Zoom-grupp om Martinus världsbild. Vi läser kontinuerligt, så nya intresserade kan hoppa in när som helst. Är du intresserad, kontakta Lars Östnäs: 070-326 91 37. Välkommen!

Tisdagar kl 10-12: Livets Bog, del 4

Vi träffas i Hälsans Hus – utom första tisdagen i månaden då vi ses via Zoom. 

Cirkelledare: Solveig Nord: 076-2259860

Onsdagar varannan vecka 18.30-20.00

För nya intresserade av Martinus världsbild. Vi samtalar om livet utifrån någon av Martinus böcker. Är du intresserad, kontakta Håkan Lundberg: 070 255 23 65. Välkommen!

Torsdagar kl 18-20: Livets Bog, del 4 – För närvarande endast via Zoom

Normalt varje vecka. Kontaktperson: Rune Henriksson, 070-310 60 14. Kom gärna och pröva på. Cirkeln är lämplig för er som är intresserad av att diskutera Martinus texter med andra intresserade. Nu med den digitala tekniken, så kan man vara med från hela landet, om man anmäler sig till mig enligt ovan. Då får man få en länk sänd till sig inför varje möte, som används för att kunna komma med och deltaga i vår studiegrupp digitalt.

Föredrag och seminarier

Under hösten och våren arrangeras föredrag och seminarium. Se programmet för datum och tider. Många av dem spelas in och finns tillgängliga på inspelade-föredrag-sidan.

Caféträffar

Ibland arrangeras caféträffar som i första hand vänder sig till nya intresserade av Martinus världsbild. Se programmet för datum och tider. 

Introduktions-träffar

Finns intresse anordnar vi gärna lite länge introduktionsträffar som ger en inblick i Martinus analyser av livet och möjlighet till samtal om livet. Se introduktionsträffar för mer information.

 

Våra programformer

Föredrag: våra föredrag är vanligtvis en timme, men den som vill erbjuds att efter föredraget delta ytterligare en timme för frågor, samtal och fika.
Seminarier: våra seminarier är vanligtvis 3 timmar inkl. fikapaus om inget annat anges. Föreläsningsinslag varvas med samtal och frågestund.
Inspirationsdagar: Se programmet om inspirationsdagar på Lidingö.

Mer om lokalen

Stiftelsens verksamhet bedrivs, om ej annat anges, i lokalen i Hälsans Hus på Fjällgatan 23 B, tel. 08-766 08 69 (telefonsvarare). T-Slussen, buss 2, 3, 76 eller 53, hållplats Tjärhovsplan.

Entré och deltagaravgifter

Föredrag och seminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös. Terminskort 400 kronor, gäller för deltagande i all verksamhet under våren. Beloppet sätts in på stiftelsens pg 655595-7.