Studiecirklar m.m.

Hälsans husVi har en fin lokal i Hälsans hus på Fjällgatan 23B, 1 tr. Hälsans hus ligger cirka 10 promenadminuter från Slussen. I husets bottenvåning finns den vegetariska restaurangen Hermans. I lokalen har vi föredrag, studiecirklar, cafésamtal och olika möten. Nedan finns mer information om dessa aktiviteter.

Studiecirklar

Storkursen

Måndagar kl 18.00–20.00. Kontaktperson: Lars Östnäs, 070-326 91 37

Livets Bog del 2

Tisdagar kl 10.00–12.00. Kontaktperson: Solveig Nord, 076-225 98 60

Livets Bog del 1 – Nybörjarcirkel

Torsdagar kl 18.00–20.00. Kontaktperson: Rune Henriksson, 070-310 60 14

Vi ser gärna, att det kommer fler nya intresserade. Kom gärna och pröva på. Cirkeln är lämplig för er som inte läst så mycket, eller som nyligen kommit i kontakt med Martinus kosmologi.

Föredrag och seminarier

Varje helg under hösten och våren arrangeras minst ett föredrag eller ett seminarium. Se programmet för datum och tider. Många av dem spelas in och finns tillgängliga på inspelade-föredrag-sidan.

Caféträffar

Några kvällar per termin arrangeras caféträffar som i första hand vänder sig till nya intresserade av Martinus världsbild. Se programmet för datum och tider. 

Introduktions-träffar

Ibland anordnar vi lite länge introduktionsträffar som ger en inblick i Martinus analyser av livet och möjlighet till samtal om livet. Se introduktionsträffar för mer information.


Våra programformer

Föredrag: våra föredrag är vanligtvis en timme, men den som vill erbjuds att efter föredraget delta ytterligare en timme för frågor, samtal och fika.
Seminarier: våra seminarier är vanligtvis 3 timmar inkl. fikapaus om inget annat anges. Föreläsningsinslag varvas med samtal och frågestund.
Temadagar: Se programmet om temadagar på Martinus Center Ekerö.

Mer om lokalen

Stiftelsens verksamhet bedrivs, om ej annat anges, i lokalen i Hälsans hus på Fjällgatan 23 B, tel. 08-766 08 69 (telefonsvarare). T-Slussen, buss 2, 3, 76 eller 53, hållplats Tjärhovsplan.

Entré och deltagaravgifter

Föredrag och seminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös. Terminskort 400 kronor, gäller för deltagande i all verksamhet under våren. Beloppet sätts in på stiftelsens pg 655595-7.