Studiecirklar m.m.

Hälsans husVi har en fin lokal i Hälsans hus på Fjällgatan 23B, 1 tr. Hälsans hus ligger cirka 10 promenadminuter från Slussen. I husets bottenvåning finns den vegetariska restaurangen Hermans. I lokalen har vi föredrag, studiecirklar, cafésamtal och olika möten. Nedan finns mer information om dessa aktiviteter.

Studiecirklar

Storkursen

Måndagar kl 18.00–20.00. Kontaktperson: Lars Östnäs, 070-326 91 37

Livets Bog del 2

Tisdagar kl 10.00–12.00. Kontaktperson: Solveig Nord, 076-225 98 60

Livets Bog del 1 – Nybörjarcirkel

Torsdagar kl 18.00–20.00. Kontaktperson: Rune Henriksson, 070-310 60 14

Vi ser gärna, att det kommer fler nya intresserade. Kom gärna och pröva på. Cirkeln är lämplig för er som inte läst så mycket, eller som nyligen kommit i kontakt med Martinus kosmologi.

Föredrag och seminarier

Varje helg under hösten och våren arrangeras minst ett föredrag eller ett seminarium. Se programmet för datum och tider. Många av dem spelas in och finns tillgängliga på inspelade-föredrag-sidan.

Caféträffar

Några kvällar per termin arrangeras caféträffar som i första hand vänder sig till nya intresserade av Martinus världsbild. Se programmet för datum och tider. 

Introduktions-träffar

Ibland anordnar vi lite länge introduktionsträffar som ger en inblick i Martinus analyser av livet och möjlighet till samtal om livet. Se introduktionsträffar för mer information.

Arbetsgrupper 

I Stiftelsen Martinus Kosmologi finns olika arbetsgrupper, bl.a. följande:

Om Trasthagen

Sammankallande: Håkan Lundberg (hokanx@gmail.com). Vi samtalar om aktiviteter och fixardagar på Lidingö.  Se även https://www.facebook.com/groups/648037465633915/.

Om begravningar

Sammanhållande: Henrik Sundström. Samtalsträffar kring frågor vad vi bör tänka på vid begravning av våra anhöriga. Vi utgår från de i boken Bisättning framlagda tankarna vad vi bör ta hänsyn till, från dödens inträdande och fram till dess vår kropps mikrovärld förvandlats till mineralmateria. Gruppen fortsätter arbeta, men fler intresserade är välkomna. För tider och anmälan, kontakta Rune Henriksson, 070-310 60 14 eller rune.he58@gmail.com.

Om hemsidan

Sammankallande: Håkan Lundberg (hokanx@gmail.com). Kul om fler vill vara med att skriva blogg-inlägg eller på annat sätt bidra till hemsidan.

Våra programformer

Föredrag: våra föredrag är vanligtvis en timme, men den som vill erbjuds att efter föredraget delta ytterligare en timme för frågor, samtal och fika.
Seminarier: våra seminarier är vanligtvis 3 timmar inkl. fikapaus om inget annat anges. Föreläsningsinslag varvas med samtal och frågestund.
Temadagar: Se programmet om temadagar på Martinus Center Ekerö.

Mer om lokalen

Stiftelsens verksamhet bedrivs, om ej annat anges, i lokalen i Hälsans hus på Fjällgatan 23 B, tel. 08-766 08 69 (telefonsvarare). T-Slussen, buss 2, 3, 76 eller 53, hållplats Tjärhovsplan.

Entré och deltagaravgifter

Föredrag och seminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös. Terminskort 400 kronor, gäller för deltagande i all verksamhet under våren. Beloppet sätts in på stiftelsens pg 655595-7.