Livets stora frågor i nytt ljus

Varför finns det så mycket lidande i världen? Hur kan man få mer trygghet och harmoni i sig själv? Vad består vi av i vårt inre? Vad händer efter döden?  

Martinus världsbild ger svar på många av livets frågor och innehåller förklaringar till bl.a. varför världen ser ut som den gör och vad vi består av utöver vår fysiska kropp. 

Genom att studera Martinus analyser av livet, får man en bättre förståelse av sitt eget liv och även en överblick över sin utveckling under många liv. På så sätt blir det lättare att se en mening med allt som sker. Detta i sin tur ger en känsla av hopp. Ur ett evighetsperspektiv är allt som det ska vara, enligt Martinus förklaringar.  

OBS: Det finns inget medlemskap eller ceremonier i samband med Martinus världsbild. 

På gång i Stockholm

Programöverblick

Kosmologipodden

Inspelade föredrag

Studiecirklar m.m.

På Lidingö

Martinus

Stiftelsen Martinus Kosmologi 

Stiftelsen Martinus Kosmologi bildades 1966 och har sin verksamhet i Stockholm. 

Vi anordnar föredrag, studiecirklar, cafésamtal m.m. i Hälsans hus på Södermalm. 

På våren och sommaren har vi aktiviteter i en naturnära miljö på Lidingö/Trasthagen som ligger ca 40 minuter från stan. 

Stiftelsen äger Världsbild förlag som säljer Martinus böcker på svenska samt anknytande litteratur.

Vi verkar för en kärleksfull atmosfär och ett harmoniskt samarbete i så stor utsträckning som möjligt. 

Kontakta oss gärna på info@martinus.se.

Senaste inspelade föredrag

Många inspelade föredrag finns på vår youtube-kanal.

X