Martinus Kosmologi på facebook

Vi finns på facebook. Följ länken nedan.

Nytt! ...

View on Facebook

Nytt! ...

View on Facebook

Söndag 21/5 (OBS veckodag) kl. 15.00 – 17.00, föredrag på Hälsans hus, Stockholm:
VÅRT INRE UNIVERSUM
Olav Johansson

”Känn dig själv – och du känner hela universum”, sa Sokrates, och i ett sufiskt ordspråk heter det ”Universum är en stor människa, och människan är ett litet universum”. I Martinus världsbild får vi en logisk förklaring på varför och hur vi alla faktiskt är ”universumbärare” – bärare av ett levande universum eller mikrokosmos som är lika oändligt i vår egen organism som i det stora makrokosmos där vi själva lever som mikroindivider. Insikten om att var och en av oss faktiskt är försyn för ett helt universum öppnar också en helt ny etisk eller moralisk dimension, där ”kärleken till vår nästa” vidgas till att omfatta även vårt eget mikrokosmos. Vad betyder det praktiskt i det liv vi lever här och nu?

Tid: Söndagen den 21 maj kl.15.00-17.00
Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm, Stiftelsens lokal.
Entré: 60 kr ordinarie. 40 kr för arbetslösa, pensionärer,
studerande

Detta är det sista Martinusföredraget för våren på Hälsans hus - stort tack för denna säsong och väl mött i höst igen! För inspelade föredrag och annan information, se stiftelsens webbplats: www.martinus.se

Varmt välkomna!
Stiftelsen Martinus Kosmologi

Foto: privat.
...

View on Facebook