Martinus Kosmologi på facebook

Vi finns på facebook. Följ länken nedan.

Lördag 29/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag på Hälsans hus, Stockholm:
PERSPEKTIVPRINCIPEN OCH SAMTIDEN
Karin Schmidt

I form av bilder och berättelser strömmar samtiden på ett nästan överväldigande sätt emot oss. För att "förbli stående", hur ska vi förstå vår omvärld? Kan den kosmiska perspektivprincipen hjälpa oss att begripa vår samtid? Vad är meningen? Har Martinus perspektivprincip med vår tid att göra?

Tid: Lördagen den 29 april kl.15.00-17.00
Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm, Stiftelsens lokal.

Entré: 60 kr ordinarie. 40 kr för arbetslösa, pensionärer,
studerande
Hela vårprogrammet kan ses här: martinus.se/?page_id=917

Varmt välkomna!
Stiftelsen Martinus Kosmologi
...

View on Facebook

Nytt! ...

View on Facebook

Lördag 22/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag på Hälsans hus, Stockholm:
LILVSUPPLEVELSEN - VAD INNEBÄR DET ATT VARA MÄNNISKA ÅR 2017?
Kenny Andersson

Vilka utmaningar står vi som individer inför? Vad präglar våra liv? Hur hamnade vi här och hur tar vi oss vidare?
Enligt Martinus m.fl. är livsprincipen upphängd på en ständig utveckling. Sedan vi blev dagsmedvetna om oss själva, fram till där vi står i dag, har vår egen möjlighet till att vara medskapare i denna utveckling ökat på det dagsmedvetna planet. Genom ytterligare ökad medvetenhet om oss själva och den holistiska verkligheten, kopplat till upplysning om den omvärld vi upplever i, ökar dessa möjligheter ytterligare.
Med Martinus med fleras teorier som inspiration och oss själva som medel, tar vi oss an dessa frågor ur ett alldagligt och framför allt praktiskt perspektiv – där tanke följt av handling gör stor skillnad.

Tid: Lördagen den 22 april kl.15.00-17.00
Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm, Stiftelsens lokal.

ntré: 60 kr ordinarie. 40 kr för arbetslösa, pensionärer,
studerande
Hela vårprogrammet kan ses här: martinus.se/?page_id=917

Varmt välkomna!
Stiftelsen Martinus Kosmologi

Foto: www.pexels.com/photo/sunset-sunshine-travel-wings-103127/
...

View on Facebook

Martinus Kosmologi Stockholm har delat en länk ...

View on Facebook