Martinus Kosmologi på facebook

Vi finns på facebook. Följ länken nedan.

Nytt! ...

View on Facebook

Söndag 21/5 (OBS veckodag) kl. 15.00 – 17.00, föredrag på Hälsans hus, Stockholm:
VÅRT INRE UNIVERSUM
Olav Johansson

”Känn dig själv – och du känner hela universum”, sa Sokrates, och i ett sufiskt ordspråk heter det ”Universum är en stor människa, och människan är ett litet universum”. I Martinus världsbild får vi en logisk förklaring på varför och hur vi alla faktiskt är ”universumbärare” – bärare av ett levande universum eller mikrokosmos som är lika oändligt i vår egen organism som i det stora makrokosmos där vi själva lever som mikroindivider. Insikten om att var och en av oss faktiskt är försyn för ett helt universum öppnar också en helt ny etisk eller moralisk dimension, där ”kärleken till vår nästa” vidgas till att omfatta även vårt eget mikrokosmos. Vad betyder det praktiskt i det liv vi lever här och nu?

Tid: Söndagen den 21 maj kl.15.00-17.00
Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm, Stiftelsens lokal.
Entré: 60 kr ordinarie. 40 kr för arbetslösa, pensionärer,
studerande

Detta är det sista Martinusföredraget för våren på Hälsans hus - stort tack för denna säsong och väl mött i höst igen! För inspelade föredrag och annan information, se stiftelsens webbplats: www.martinus.se

Varmt välkomna!
Stiftelsen Martinus Kosmologi

Foto: privat.
...

View on Facebook

Lördag 13/5, kl. 15.00 – 17.00, föredrag på Hälsans hus, Stockholm:
MÖRKER BLIR TILL LJUS
Anne Pullar

Natten övergår i dag, våren smälter bort vintern och det blir sommar. Det har vi vant oss vid genom inkarnationerna och där är vi trygga. Men hur är det med tilliten till att våra mentala isklumpar och inre mörka regioner också förvandlas till ljus? Tror vi ibland att mörkret där inne ska råda i evighet? Med Martinus analyser och poesi från kända och mindre kända diktare, bjuder denna eftermiddag på glimtar ur den resa vi som människor företar, där vi steg för steg lär oss förvandla smärtsamma erfarenheter till nästankärlek och visdom, förvandla vårt eget mörker till ljus.

Tid: Lördagen den 13 maj kl.15.00-17.00
Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm, Stiftelsens lokal.

Entré: 60 kr ordinarie. 40 kr för arbetslösa, pensionärer,
studerande

Hela vårprogrammet kan ses här: martinus.se/?page_id=917

Varmt välkomna!
Stiftelsen Martinus Kosmologi

Foto:http://helhetsterapi.se/stresshantering/individsh.htm
...

View on Facebook