Skip to content

ANKNYTNINGSTEORIN I ETT KOSMISKT PERSPEKTIV, Tove Blomqvist

sön16jul10:00sön17:00ANKNYTNINGSTEORIN I ETT KOSMISKT PERSPEKTIV, Tove BlomqvistFöredrag och samtal10:00 - 17:00

Information

Anknytningsteorin är ett psykologiskt kunskapsfält som beskriver hur människor skapar känslomässiga band till varandra, främst hur barn knyter an till sina vårdnadshavare, men även hur vi skapar nära band till varandra senare i livet. Den känslomässiga kvaliteten och graden av trygghet i våra tidiga relationer avgör hur väl vår utveckling fortskrider och påverkar även vår självkänsla och mentala hälsa genom hela livet.

Anknytningsteorin kan även appliceras på vår relation till Gud eller en högre makt. Att ha en tilltro till en högre makt kan för många innebära en källa till tröst, stöd och vägledning i livet. De tidiga relationella erfarenheterna och anknytningsmönstren kan påverka hur vi uppfattar Gud och livet, men vår andlighet och relation till Gud eller en högre makt kan även påverka och förändra våra tidigt grundlagda anknytningsmönster och skapa en känsla av sammanhang i tillvaron.

Anknytning och andlighet samverkar därmed och påverkas av vår historia och livskontext. Dessa parallella infallsvinklar på vår livsupplevelse kan ge insikter när det gäller både mänskliga relationer och existentiella frågor. Olika perspektiv kan berika varandra och hjälpa oss att få en mer holistisk överblick över vår mänskliga och andliga natur.

Under dagen kommer det att ges en grundläggande inblick i vad anknytningsteorin innebär samt hur Martinus andliga vetenskap kan relateras till densamma. Studiepassen inleds med en kortare föreläsning med efterföljande reflektioner i mindre grupper. 

Anmälan: Mejla till lidingo@martinus.se eller kontakta 070 255 23 65 (Håkan Lundberg).

För mer information om verksamheten på Lidingö se https://martinus.se/program-lidingo/ och https://martinus.se/pa-lidingo/.

Visa mer

Dag och tid

(Söndag) 10:00 - 17:00

Plats

Trasthagen, Lidingö

Trasthagen 7