Skip to content

Teori och praktik, Micael Söderberg (Endast digitalt)

lör03apr15:00lör16:00Teori och praktik, Micael Söderberg (Endast digitalt)Föredrag 45–60 minuter15:00 - 16:00

Information

Martinus  analyser av livet utmynnar i ett försvar för allt och alla och den andliga världsbilden vägleder oss på vår livsresa. Vi vill gärna förstå och tillägna oss analyserna och låta kunskapen om dem påverka vårt agerande i livet. Men än så länge har vi begränsad förmåga att leva upp till det kärleksfulla och toleranta förhållningssätt som beskrivs i Livets Bog. I detta föredrag försöker jag belysa vad som påverkar vår förståelse av Martinus analyser och varför det ibland känns så svårt att integrera dem i vår dagliga livsföring.
 
https://youtu.be/4CXzqOqoMfM

Visa mer

Dag och tid

(Lördag) 15:00 - 16:00