Skip to content

Vår inre utveckling och det inre "föräldraskapet" - kurs med Per-Anders Hedlund och Håkan Lundberg

mån17jul10:00mån17:00Vår inre utveckling och det inre "föräldraskapet" - kurs med Per-Anders Hedlund och Håkan LundbergVi läser och samtalar10:00 - 17:00

Information

OBS: Kursen vänder sig till personer som är insatta i Martinus analyser.

Den jordiska människan är som en sårad flykting från ett rike till ett annat, uttrycker
Martinus. Det vill säga, människans gamla egocentriska sinnesstruktur, med sitt ursprung
från djurriket, har börjat fullborda sitt syfte att ge de nödvändiga erfarenheterna av mörker
och lidanden. Först när det har skett i omfattande grad, vilket det har gjort för en del av mänskligheten, kan utvecklingen gå vidare i en medveten skapelseprocess av en allt ljusare och behagligare tillvaro. ”Det riktiga människoriket” är alltså enligt Martinus den jordiska människans
verkliga mål.

Samtidigt som det är en process eller inre förvandling av personlighetens sinne
och psyke, handlar det också om en inre läkeprocess av besvärliga relationer och gamla sår vi
har skapat i oss själva och till andra. Genom att bättre förstå vår gamla sinnesstruktur,
som ofta står i vägen för vårt läkande, kan vi lättare komma igenom våra svårigheter. Kan vi
dessutom börja införliva de bästa av de maskulina och feminina kvalitéerna i vårt eget
känsloliv – kunna ge ett tryggare stöd till det så kallade ”inre sårade barnet” – kommer det att
läka och förändra mycket i våra relationer och övrigt i livet.

Anmälan: Mejla till lidingo@martinus.se eller ring 070 255 23 65 (Håkan Lundberg).

För mer information om verksamheten på Lidingö se https://martinus.se/program-lidingo/ och https://martinus.se/pa-lidingo/.

Visa mer

Dag och tid

(Måndag) 10:00 - 17:00

Plats

Trasthagen, Lidingö

Trasthagen 7