Att samtycka

Inspirerad av funderingar kring vårt gnällande, lägger jag här in en text som betytt mycket för mig, när det gäller att hjälpa mig att sluta kritisera, eller protestera mot, Livet självt:

ATT SAMTYCKA
Att samtycka är det främsta sättet att bli fri.
När du börjar samtycka, opponerar du dig inte längre mot någonting.
Det finns inte längre någonting du motsätter dig.

Först av allt samtycker du till dina föräldrar, som de är.
Och du samtycker till deras förfäder och förmödrar, som de är.
Och du samtycker till dig själv, precis som du är.
Du har ingen önskan om att någonting skulle vara annorlunda.
Du är den bästa tänkbara upplagan av dig själv.

Och du samtycker till din skuld.
Du samtycker till allt det, som du tagit avstånd från inom dig.
Du tittar på det och säger till allting:
Ja, jag samtycker!

Och du samtycker till dina framgångar och till dina misslyckanden;
lika mycket – lika mycket.
Du växer av dina framgångar, och du växer också av dina misslyckanden.
Genom att samtycka blir det möjligt för dig att lämna något bakom dig,
och att röra dig framåt med förtröstan.

Och dina omständigheter, kanske på ditt arbete, i skolan eller i ditt land;
du samtycker till dem, precis som de är.
Finns det en konflikt så samtycker du till den ena parten
och du samtycker till den andra parten.
Och du samtycker även till konflikten, som den är.

Och du känner vilken effekt det har på din själ och din kropp,
om du bara samtycker.

På detta sätt får du styrka.
När det finns något vi har invändningar emot, förlorar vi kraft.
Genom att samtycka får vi styrka, eftersom vi då är
i harmoni med allting.

Och om du har en sjukdom eller något annat besvär, samtycker du.
Allting du samtycker till kan lämna dig efter ett tag,
ty när du har samtyckt så kan det ha fullbordat sin uppgift.

Samtyck till det du känner just nu, precis som det är.
Det är som det är, och skall inte vara annorlunda.
Samtyck till det som händer just nu

Genom att samtycka lämnar vi barnets känslor.
Vi blir vuxna, starka och dugliga.

Bert Hellinger
(Från DVD The Art of Helping 4-2,2, Taiwan 2003,
Redigerat och översatt av IH)

Recommended Posts

1 Comment

  1. Jag ska jobba på det! Tack IH.


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *