Ett nytt år – och nystart för vår blogg

Välkommen till en nystart av vår blogg som tidigare låg på en extern websida med namnet ”Martinus Fria Blogg”. De flesta av våra gamla blogginlägg finns kvar på denna sida och vi hoppas att ni vill vara med i denna nystart och ta del av inlägg som på ett eller annat sätt anknyter till Martinus andliga världsbild.  Är du själv intresserad av att skriva inlägg som belyser den andliga världsbilden eller reflekterar över densamma så är du välkommen att höra av dig till oss på mejladressen: info@martinus.se.

Vi inleder med några tankar inför det kommande året.

Ett nytt år!

När du tänker tillbaka på året som gått: vad är det för tankar och känslor som far igenom huvudet? Har du gjort några nya värdefulla erfarenheter på din livsresa? Har du fått nya insikter kring livets mysterium, eller har du inte haft tid att stanna upp och fundera över varför vi är här och vad meningen med tillvaron egentligen är? Kanske tillhör du dem som måste fokusera på arbetet i första hand, ett arbete som du kanske ägnar dig åt av ekonomiska skäl. Det är få förunnat att på heltid få ägna sig åt sina mest personliga och inspirerande intressen. Vi känner oss ofta fångade av en verklighet som vi inte kan påverka i särskilt hög grad. Vardagslivet är fullt av utmaningar som vi behöver ta itu med och det är inte alltid som livet blir som vi har tänkt oss.

Enligt Martinus är det viktigt för oss att stanna upp och reflektera över vår situation. Vi behöver bli medvetna om att alla våra upplevelser, såväl ljusa som mörka, är helt nödvändiga inslag i vår dagliga skolning av vårt medvetande. När vi möts av ett mörkt öde så är det gudomens sätt att tala om för oss vilka konsekvenser som blir resultatet av vårt sätt att agera gentemot oss själva och vår nästa. Det är inte något straff för ”begångna synder” utan en kärleksfull undervisning som ofrånkomligen leder oss framåt mot ljuset och det humana medvetandet. Det finns i själva verket ingen ”synd” utan bara okunskap om de kosmiska livslagarna. Denna okunskap kan vi råda bot på genom att studera verkligheten och göra oss medvetna om vad Guds plan är med oss själva och med tillvaron på detta klot.

I varje möte med en medmänniska och i varje vardaglig situation har vi ett val att agera i enlighet med vår nedärvda djuriska medvetandetendens eller i enlighet med ett begynnande mänskligt medvetande. Vid de tillfällen vi reagerar med irritation eller intolerans, missunnsamhet eller småsinthet så är det djuret inom oss som släpps lös för en stund. Detta skapar ofta dåligt samvete eller skuldkänslor som i bästa fall medverkar till att vi agerar på ett annat sätt nästa gång vi möts av samma händelse. Vi behöver träna på tolerans, medmänsklighet och ödmjukhet för att så småningom nå en djupare förståelse för tillvarons mysterium och den gudomliga världsplanen.

Under 2019 har världen, liksom tidigare år, präglats av många internationella konflikter och allvarliga hot mot jordklotets miljö. Miljontals människor befinner sig på flykt undan krigshärdar och det tycks råda ett allt hårdare politiskt klimat där världens ledare i flera fall har en relativt öppen diktatorisk framtoning. Martinus har redan för länge sedan skrivit att det inte finns någon verklig demokrati (eller kommunism) i världen, utan det finns bara mer eller mindre uppenbara eller kamouflerade maktgrupper i form av staternas regeringar som i hög utsträckning fungerar på ett diktatoriskt sätt. Att det finns rösträtt i en del av staterna har inte lyckats undanröja svårigheterna, utan ”diktaturprincipens kvävande bläckfiskarmar med sina sugskålar omslingrar alla stater och individer i detta ögonblick (…)” (Den andliga vetenskapens nödvändighet, Kosmiska lektioner 4). Det är naturligt att människor reagerar starkt på olika former av frihetsberövande och någon bestående fred kan vi inte räkna med förrän mänskligheten har utvecklat ett betydligt mera humant sinnelag till följd av nödvändiga erfarenheter av krigets konsekvenser. Men det är viktigt för varje enskild individ att rannsaka sina egna motiv och beteenden. Ingen annan människa än du själv kan ta ansvar för din egen utveckling. Ingen annan än du kan bestämma om du ska agera kärleksfullt eller med hat gentemot din omgivning.

Vi har som sed att önska varandra ett gott nytt år. Med det menar vi främst att vi hoppas att vår medmänniska ska få ljusa upplevelser och känna ett välbefinnande under det kommande året. Kanske borde vi också önska varandra kraft och styrka att möta olika utmaningar och svårhanterliga händelser. För vi får nog räkna med att vårt öde har både det ena och det andra i beredskap.

Själva årsskiftet är enligt Martinus en gudomlig och livsbetingande princip i världsalltet. Firandet av nyår utgör i kosmisk belysning en minneshögtid för odödlighetsprincipen. Men vi är ännu inte medvetna om denna princip i dess verkliga storhet. Det kosmiska kretsloppet har också ett år med årstider motsvarande jordklotets årstider: vinter, vår, sommar och höst. Enligt Martinus så befinner vi oss i det kosmiska spiralkretsloppets vinterzon. I denna vinterzon ter sig mycket i tillvaron som sovande eller dött i jämförelse med vad som väntar i en kommande vår och sommar. Vi lever alltså i ”dödens eller den dräpande principens kulmination”. (Artikeln Julafton och nyårsafton, Artiklar 1945 – 1972). Men kretsloppet kommer oundvikligen att leda oss framåt, ut ur mörkret och fram emot både den jordiska våren och, så småningom, den kosmiska våren. Det finns all anledning att ha tillit till den gudomliga världsplanen, oavsett vad som väntar oss under det kommande året.

Micael Söderberg

Recommended Posts