Fader vår som är i himmelen … Vad gör försynen?

Fader vår som är i himmelen … Vad gör försynen?

 

Tankar med anledning av Liesel Linds föredrag den 27 september (13 åhörare).

 

Till mitt barnbarn Brill

Det finns något som kallas försynen. Ibland är försynen likställd med Gud. Och Gud är allt. Alla växter, alla djur och människor, jorden, din ryggsäck ja, precis allt. Något mer än Gud finns det inte. Martinus har försökt göra det lättare för människorna att förstå hur det hänger ihop genom att göra symboler och skriva böcker. Många symboler finns det och många är väldigt glada för det. Hela tiden är människorna i kontakt med Gud genom försynen. Om du t ex försover dig en morgon och kommer för sent till skolan så är det Gud som talar till dig genom försynen. Det är inte alltid så lätt att förstå vad Gud vill säga oss. Men vi får alltid det som vi behöver även om det inte är behagligt för oss. Andra människor kan vara försynens redskap och vi är försyn gentemot vårt mikrokosmos. Med det menas att vi har att visa omtanke om vår kropp, vilken näring vi ger den och hur vi i övrigt tar hand om den. Vi i vår tur är mikroorganismer i jordens kropp och jordens andliga värld är försyn för oss. Försynen ger oss hjälp i nödens stund. Den ger oss mod och kraft att möta vårt lidande, men den kan inte ta bort det. Utan lidande ingen utveckling. Just nu pågår ett val i Tyskland och försynen påverkar utgången och ser till att de politiker som är bäst lämpade i förhållande till den kosmiska planen vinner. Också konstnärer är verktyg i försynens tjänst liksom musiker och författare. Och dina föräldrar är också din försyn. De försöker att hjälpa dig allt vad de kan – ibland på ett sätt som du inte har frågat efter.

Att be är mycket bra för människorna. Bönen blir som en bekräftelse på att du och försynen samarbetar och kan leda till inspiration och värdefulla insikter. Många människor kan vittna om att de blivit bönhörda. Ibland kallar vi det synkronicitet. Du tänker t ex att du väldigt gärna skulle vilja träffa David och strax därpå ringer han. Den bön som Martinus rekommenderar är den som börjar med Fader vår som är i himmelen. Den kanske du kan. Annars kan du bara be tre små ord: ”Var med mig”. Då vet du att du aldrig är ensam. I samverkan med försynen brukar man för säkerhets skull avsluta bönen med orden ”ske din vilja” för att visa att man är beredd att ta emot det som är optimalt. Och vad det är vet bara Gud.

Recommended Posts

1 Comment

  1. Tack Ann! Man behöver alltid påminnas om denna genväg till hälsa och harmoni! När jag var lärare brukade jag ha nytta av bönen inför pressande situationer när nervositeten kunde ta överhanden. Man klarar sig helt enkelt inte utan…men nog kunde man få in bönen på ett mera genomgripande sätt i sin vardag.

    Mic


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *