Seminarium

Ämnet för dagen var Guds förnimmelse- och skaparredskap. Poul Dyrholm berättade med ödmjuk framtoning om skillnaden mellan det enskilda väsendet och gudomen. Ibland kan man höra att ”det är ingen skillnad mellan mig och gudomen” och ur ett visst perspektiv må detta vara sant, men det finns också tydliga skillnader i hur Gud upplever livet och hur vi soPoulm gudasöner upplever detsamma. Guds värld är en inre värld. Det är också en värld där sömn och aktivt skapande återfinns parallellt, fysisk och andligt, mikro-, mellan- och makrokosmos i en allomfattande totalupplevelse. Gud är i förbindelse med varje levande väsen och hör minsta suck, minsta bön.
Poul Dyrholm
Poul Dyrholm

Poul talade också om identitetsupplevelse och hur vi söker oss fram mot vårt rätta jag, vår kosmiska identitet som ett med gudomen, och hur vi under vår resa passerar genom olika stadier av medvetenhet.

 Samtalet fortsatte efter Pouls föredrag och berörde kontakten med detta allomfattande, allvisa väsen. Hur närmar vi oss Gud, inåt och i den yttre verkligheten? Varför är gudskontakten nödvändig och hur kan upplevelsen bli mera levande?

 Eftermiddagen avslutades behagligt av Ulla-Mir som läste egna dikter medan vi åhörare försjönk i Pouls vackra akrylmålningar, inspirerade av kosmiska sanningar.

FOTO: Jan Seilitz

Recommended Posts

1 Comment

  1. Tack för en fin sammanfattning av seminariet, det var en lyckad upptakt till höstens program.

    Den som vill se fler vackra och tänkvärda målningar av Poul, kan gå in på hans hemsida: http://www.ateliertrio.dk


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *