Samtalskväll

Kära vänner

Vår samtalskväll i kväll på NBV, Jungfrugatan, Stockholm, måndag 24 augusti, handlade om kreativitet och skapande med rubriker som: Vilken betydelse har kreativitet och skapande i vår vardag, för individen och samhället? Hur kan vi utveckla kreativitet? och Vad innebär kreativitet och skapande ur ett kosmologiskt perspektiv.

Välbesökt, roligt och inspirerande. Vi var tolv deltagare med erfarenheter från de mest skilda håll. Idérikedomen var legio och alla bidrog med tankar och infallsvinklar. Mingel och social samvaro i the-pausen före avslutningen, då vi knöt ihop säcken och traskade hem i sensommarnatten.

Det är ett trevligt och säkert värdefullt komplement till övriga Martinusverksamheter. Lite friare och små hintar om hur kosmologin fungerar i vardagslivet, eller kan fungera.

Hare så bra / Jan

Recommended Posts

1 Comment

  1. Hej Annemarie!
    ”Gummibandsbegrepp” är en bra beskrivning tycker jag. Skapande är oundvikligt ur ett perspektiv och vi kan som du säger välja att fokusera på ett bestämt område eller en bestämd infallsvinkel. Jag tror att kreativitet handlar om att se, höra, känna på nya sätt vilket kanske förutsätter den öppenhet som du talar om. Om vi öppnar våra sinnen blir vi också mera mottagliga. Sedan gäller det ju också att omsätta inspiration och idéer i en skaparprocess. Där kanske inte livsomständigheterna alltid är gynnsamma: tid, resurser, färdigheter av alla de slag ska mobiliseras.
    Tack för synpunkter!
    Micael


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *